Versterk de strategie met perspectieven van verschillende generaties

0

Door rekening te houden met de gezichtspunten van verschillende generaties kan de strategie van een organisatie aanzienlijk beter worden.

Tammy Erickson schetst het volgende beeld: Stel een vertegenwoordiger van de generatie Y wordt uitgenodigd voor een strategiesessie. Na een presentatie van enkele uren waarin de concurrentie en langetermijninvesteringen aan de orde komen, steekt deze persoon zijn vinger op. Wat vraagt deze persoon zich af?

Eerst eens kijken naar de assumpties en theorieën die ten grondslag liggen aan strategieprocessen en die door veel oudere leidinggevenden als een gegeven worden beschouwd. Het woord strategie stamt uit de krijgskunst en draait om het verslaan van anderen. Het winnen van de concurrentie is het uitgangspunt. De sterke punten van de eigen organisatie worden ingezet om meer omzet en winst te behalen dan concurrerende organisaties.

Echter, een vertegenwoordiger van de generatie Y denkt anders over strategie en ‘de wijze waarop het altijd is gedaan’.

Vier (mogelijke) verschillen:

  1. De onderliggende filosofie: Moeten anderen winnen of verliezen? Babyboomers zijn competitief ingesteld en vragen zich steeds af hoe ze kunnen winnen. Maar in de huidige open netwerkeconomie veranderen de spelregels sterk. Juist organisaties die anderen de ruimte geven winnen. Kan de strategie van de organisatie gebaseerd worden op het principe dat ook anderen profiteren?
  2. Tactieken: Is vertrouwelijke  informatie integraal onderdeel van het succes? Moet een organisatie data voor zichzelf houden? Strategieën gaan meestal uit van een ongelijke verdeling van informatie. Leveranciers en consumenten krijgen geen inzicht in bijvoorbeeld de kostenstructuur van de organisatie. In deze communicatiemaatschappij is informatie voor vrijwel iedereen snel beschikbaar en toegankelijk. Informatieongelijkheid is niet echt meer een houdbare tactiek.
  3. De gewenste uitkomsten en meeteenheden: Wat zijn de doelen van de organisatie? Tot op welke hoogte moet rekening gehouden worden met de sociale waarde van de organisatie? Hoe worden effecten op het milieu gemeten? Wordt gelet op duurzaam produceren en verantwoord omgaan met grondstoffen ("social accounting")? Organisaties leggen hierover verantwoording af aan de maatschappij.
  4. Het tijdsbestek: De generatie Y leeft veel meer in het heden en heeft weinig op met een onzekere toekomst.

Ook de generatie X kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een hedendaagse strategie. De generatie X denkt in opties en heeft back-up plannen. Voor de strategie van de organisatie zou dat het volgende kunnen betekenen:

  1. Het proces om een richting te bepalen: Is forecasting een levensvatbare benadering? In een turbulente, dynamische omgeving bestaat dé toekomst niet. Het is veel beter de verschillende mogelijke uitkomsten in kaart te brengen waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan de extremen. Is de strategie houdbaar in alle mogelijke scenario’s?
  2. De omvang en timing van investeringen: In de kern is een strategie een proces om investeringsbeslissingen te nemen. In de dynamische omgeving waarin organisaties acteren is het verstandig nieuwe dingen uit te proberen en daarvan te leren. Is het niet verstandig eerst te experimenteren voordat verstrekkende investeringsbeslissingen worden genomen? Hoe wordt van die experimenten geleerd?
  3. De gewenste uitkomsten en meeteenheden: Welke strategie heeft de beste opties om futureproof te zijn? Welke strategie biedt de meeste flexibiliteit of kan snel aangepast worden aan veranderende omstandigheden?

De boodschap die Tammy Erickson overbrengt is duidelijk. Neem de perspectieven van verschillende generaties mee in het strategievormingsproces. De verschillende gezichtspunten versterken de strategie. Het is goed om af en toe eens kritisch te kijken naar uitgangspunten en theorieën die als een gegeven worden beschouwd. Dit artikel van Tammy Erickson, expert op het gebied van generatiemanagement, is te vinden op het blog van Harvard Business Review

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.