Verbeteren de prestaties van organisaties altijd door teamwork?

0

Het antwoord op deze vraag lijkt duidelijk. Niet voor niets staat in vrijwel iedere vacaturetekst de eis dat de toekomstige medewerker ‘goed in teams moet kunnen werken’.

Organisaties zijn dol op teams en gaan ervan uit dat die teams de prestaties van de organisatie verbeteren.

Toch is wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van teams niet eenduidig. En als er al een verband wordt gevonden tussen teams en verbeterde prestaties, dan is dat verband vrij zwak. Auteur Jeremy Dean haalt hiertoe de metastudie van Allen & Hecht, 2004 aan. Allen & Hecht hebben het zelfs over het romantiseren van teamwerk, terwijl het bewijs daarvoor niet consistent en robuust is.

Enkele karakteristieken van teams volgens Hackman (Groups that work (and those that don’t), 1990):

  • Goed presterende groepen zijn niet de norm. De prestaties van groepen zijn zeer wisselend.
  • Mensen in groepen verspillen vaak veel tijd door gekibbel over doelstellingen.
  • Met het verstrijken van de tijd belanden teams vaak in een neerwaartse spiraal en presteren steeds slechter.

Hoewel het samenstellen van teams populair is, wordt dit niet door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Sterker, soms zijn teams niet de juiste oplossing om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Het klassieke voorbeeld is brainstormen in een groep. Dit werkt niet.

Natuurlijk werken mensen soms beter samen in teams. Sommige functies – net als bij sportteams – profiteren van teamwork om de doelstellingen te bereiken. Jeremy Dean denkt dat voor veel functies, zoals call-center medewerkers, sales en HR teamwork niet noodzakelijk is.

Veel mensen zijn onderdeel van meerdere teams waarbij ze weinig betrokkenheid voelen. En weinig betrokkenheid, betekent weinig inspanning.

Hebben teams dan wel toegevoegde waarde? Allen en Hecht wijzen op het psychologische voordeel van teams. Medewerkers krijgen vertrouwen en zijn meer tevreden door het werken in een team, ook al verbeteren de prestaties niet. Zij voegen daar aan toe dat lang niet iedere medewerker op deze manier reageert op teams en dat teveel waarde wordt toegekend aan het werken in teams.

Deze kritische noot ten aanzien van het bewierookte fenomeen teams is te vinden op het PsyBlog.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.