Verandering als enige constante. Maar welke organisatie kan daarmee omgaan?

0

Organisaties die succesvol omgaan met veranderingen zien verandering niet meer als een project. Ze zien het als een constante kans om te verbeteren. Verandering is constant en niet meer een project dat gemanaged moet worden. Deze organisaties zijn altijd klaar voor verandering (change readiness). Het draait dan om een veranderingscultuur in de organisatie. Niet slechts enkele voortrekkers, maar iedereen is continu bezig met verandering.

Organisaties die succesvol omgaan met veranderingen zien verandering niet meer als een project. Ze zien het als een constante kans om te verbeteren. Verandering is constant en niet meer een project dat gemanaged moet worden. Deze organisaties zijn altijd klaar voor verandering (change readiness). Het draait dan om een veranderingscultuur in de organisatie. Niet slechts enkele voortrekkers, maar iedereen is continu bezig met verandering.

In een wereld waarin alles steeds sneller verandert blijft het vermogen van organisaties om te veranderen achter. Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat 70% van alle veranderinitiatieven faalt.

Maar voordat je als organisatie klaar bent om je veranderingsbereidheid te verbeteren, moet je eerst kijken naar het huidige niveau van het bewustzijn om te veranderen, de behendigheid, de reacties en de mechanismes.

Vier bouwstenen voor verandering

Veranderingsbewustzijn: het vermogen van een onderneming om zichzelf opnieuw uit te vinden. Reageren op prikkels vanuit de omgeving. Dit betekent dat de omgeving voortdurend gescand moet worden op kansen en bedreigingen en dat producten en diensten continu worden aangepast op veranderende wensen en eisen.

Behendigheid om te veranderen: het vermogen van de organisatie om medewerkers betrokken te houden tijdens veranderingen. Een interne focus die noodzakelijk is om succesvol te innoveren. Een idee kan nog zo goed zijn. Als er geen betrokkenheid bij is of onvoldoende capaciteit, dan zal de implementatie van dat idee falen. Leiderschap moet inspirerend zijn en vertrouwen wekken.

Reacties op veranderingen: het vermogen om problemen te analyseren, risico’s te waarderen en de reacties van medewerkers te managen. Deze interne focus moet ervoor zorgen dat de ‘normale’ bedrijfsvoering doorgaat, terwijl gereageerd wordt op veranderingen in de omgeving. Het management moet goed zijn in het beoordelen van risico’s, kansen en alternatieven en om kunnen gaan met ongeplande veranderingen.

Verandermechnismes: moeten bijdragen aan  het behalen van de gemeenschappelijke doelstellingen, over afdelingen en systemen heen. Ook het functionerings- en beloningsbeleid moet hieraan te dienste staan. Zijn systemen en afdelingen flexibel genoeg om veranderingen aan te kunnen, zonder dat de dagelijkse gang van zaken daaronder lijdt?

Lees de bijbehorende vragen in het artikel Four Ways to Know Whether You are Ready for Change

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.