Veel ondernemingen zijn nog steeds bang voor sociale media

1

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Veel organisaties echter zien sociale media nog steeds als een bedreiging voor de productiviteit van medewerkers.

Daarnaast wordt gevreesd voor het lekken van bedrijfsgeheimen, voor privacyproblemen en voor het ondergraven van de autoriteit van het management. Dit blijkt uit onderzoek door Anthony Bradley en Mark McDonald  naar de Sociale Readiness van organisaties.

Ongeveer 50% van de respondenten gaf aan negatief te staan tegenover sociale media op de werkplek. Wel geven deze respondenten aan dat ze de potentie van sociale media zien.

De onderzoekers deelden de antwoorden in naar zes houdingen ten opzichte van sociale media:

De houdingen Fearfull (angstig), folly (dwaasheid) en flippant (luchthartigheid) zorgen ervoor dat organisaties de voordelen van sociale media, zoals het bevorderen van samenwerking, niet kunnen benutten.
 

 
Organisaties die bang zijn voor sociale media, verbieden of ontmoedigen het gebruik ervan. Zij zijn bang voor ongewenst gedrag. Maar daarmee profiteren ze niet van de voordelen en kansen van sociale media en gaan zij voorbij aan ontwikkelingen in de maatschappij.

In bedrijven met een formulerende houding erkent het management de waarde van sociale media. In deze organisaties wordt het meer georganiseerd en strategisch ingezet. Sociale media wordt planmatig ingezet, nadat eerst duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd. Deze organisaties zijn niet bang meer voor misbruik.

Voorbij de angst

Managers die positief zijn over sociale media en af willen van de drie eerder genoemde negatieve houdingen bouwen op 1 van de volgende twee manieren aan het gebruik van sociale media binnen de organisatie:

 • Ze gebruiken het om te laten zien hoe het door leiders ingezet kan worden en bouwen daarmee vertrouwen op binnen de organisatie.
 • Ze starten met een smal en specifiek doel. 

Anthony Bradley en Mark McDonald hechten eraan te bandrukken dat dit laatste niet hetzelfde is als starten met een pilot. Social media pilots werken niet omdat ze het initiële publiek beperken. Dit publiek moet organisch en snel groeien om succesvol te zijn. Vaak ook is niet goed nagedacht over de doelstellingen van de pilot en zijn de juiste (technische) randvoorwaarden voor het slagen van de pilot niet aanwezig.

De onderzoekers noemen supermarkt Supervalu als een organisatie die op juiste wijze de angst voor social media binnen de organisatie aanpakte. De CEO van de supermarkt zag sociale media als manier om sneller op marktbehoeften in te spelen, om een plattere organisatie te krijgen en om ideeën te delen. CEO Herkert gebruikt sociale media om met de eigen organisatie te communiceren en om snel vragen te beantwoorden. Hij moedigt zijn management team aan ook te participeren en wijst deze managers zelfs, voor iedereen zichtbaar, actiepunten toe via sociale media. Zo wordt een cultuur van openheid en transparantie gecreëerd.

Het voorbeeldgedrag van het management team van Supervalu heeft veel navolging gekregen op de werkvloer. Nu worden ideeën en ervaringen gedeeld. 

De tweede manier om angst te overwinnen is het definiëren van een (beperkte) doelstelling. Bijvoorbeeld: in plaats van het bouwen van een sociaal netwerk voor alle medewerkers om effectiever samen te werken (en dan starten met een regionale pilot), kan een organisatie een sociaal netwerk bouwen voor de commerciële medewerkers. Daarin kan bijvoorbeeld het identificeren en weerleggen van de top drie topbezwaren van kopers centraal staan.

Iedere organisatie kan geluk hebben en sociale media succesvol implementeren. Sociale leiders echter bouwen aan het succes van sociale media door allereerst hun eigen houding ten opzichte van sociale media in ogenschouw te nemen. Vanuit die houding werken ze aan het opbouwen van zelfvertrouwen en vertrouwen van medewerkers. Op deze wijze wordt de inzet van sociale media een duurzaam concurrentievoordeel.

Deze richtlijnen voor organisaties om de angst voor sociale media van zich af te schudden zijn te vinden op het blog van Harvard Business.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Hans van Dongen op

  Voor alles is een plaats en tijd zou ik willen zeggen. Social Media zijn niet alleen hosanna. Ook een gebruikslimitering of een verbod kan soms best op zijn plaats zijn.

  Cru gezegd, ik zou niet willen hebben dat een dokter tijdens mijn operatie bezig is met/op social media. Een politieagent die het verkeer regelt onthoudt zich maar even van het antwoorden of liken van zijn socal media contacten.

  Het gaat niet alleen om angst voor bepaalde zaken (productiviteitsverlies, bescherming bedrijfsgegevens en privacy) en/of vertrouwen geven en nemen, maar ook om vertrouwen/gezag/betrokkenheid uitstralen en dat blijven doen intern (collega’s worden soms ook hor en dol van de “professionele” Social Media gebruikers) maar zeker ook naar de buitenwacht.

  En de negatieve uitstraling naar de buitenwacht kan er in mijn ogen zelfs toe leiden dat, alhoewel intern Social Media gebruik geaccepteerd wordt (want de achtergrondeen zijn legitiem en helder), het toch bijv. niet in openbare gelegenheden mag plaatsvinden vanwege de negatieve beeldvorming van de buitenwacht.