Taalgebruik beïnvloedt succes organisatieverandering

1

Verbetertrajecten in organisaties kunnen succesvoller zijn als managers en medewerkers elkaars taalgebruik en cultuur beter leren begrijpen.

Bedrijven kunnen dit stimuleren door meer dialoog en samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen te organiseren. Ook opleidingen kunnen hieraan bijdragen door meer aandacht te besteden aan invalshoeken en denkwijzen uit andere vakgebieden. Dit concludeert Jos Pieterse in zijn proefschrift ‘Service Engineers in Change: Count your words’.

Verschillen in taalgebruik en cultuur
Verandertrajecten in organisaties die worden ingezet om vernieuwingen, besparingen en verbeteringen te realiseren, leveren vaak niet de vooraf beoogde resultaten op. Zo duren de trajecten meestal langer en zijn ze vaak kostbaarder. Dit lijkt nog meer te gelden voor traditionele bedrijven, zoals energieleveranciers en onderhoudsbedrijven waar veel technisch geschoolde medewerkers werken, zoals servicemonteurs. Jos Pieterse onderzocht de verschillen in taalgebruik en cultuur van servicemonteurs, managers en consultants die met elkaar een veranderingsproces doormaken. En hij onderzocht hoe deze verschillen het resultaat van de veranderingen beïnvloeden.

Behoefte aan detail
Volgens Pieterse hebben de verschillen in taal en cultuur grote invloed op het verloop en succes van het veranderingsproces. Managers hebben geleerd zich te richten op het behoud van overzicht en controle. In hun communicatie spreken zij daarom op hoofdlijnen en in abstracte termen over verbeteringen in de organisatie. Maar servicemonteurs zijn opgeleid in het realiseren van concrete oplossingen en hebben daarom behoefte aan achtergrond en detail. Zo is een term als ‘klantvriendelijker werken’ voor hen te globaal. In verandertrajecten vragen deze medewerkers dus soms uitgebreid naar het hoe en waarom van een verandering. Managers kunnen dit vaak niet goed plaatsen en zien de vragen als weerstand tegen de verandering.

Sociale vaardigheden
Om ervoor te zorgen dat verandertrajecten succesvol zijn, moeten organisaties er volgens Pieterse meer werk van maken dat managers en medewerkers elkaars taalgebruik begrijpen en de aannames doorzien die daaraan ten grondslag liggen. Dit kan door meer formeel en informeel overleg te organiseren tussen beroepsgroepen over hun doelstellingen en beweegredenen. Ook kunnen organisaties de samenwerking tussen beroepsgroepen stimuleren door de invoering van multidisciplinaire teams. Omdat de basis voor de denkwijze van een beroepsgroep wordt gelegd in de opleiding, zouden gespecialiseerde technische opleidingen meer aandacht moeten besteden aan de sociale vaardigheden van hun studenten en de invalshoeken van andere beroepsgroepen.

Lees ook: ‘Verandermanagement moet veranderen

Bron: Open Universiteit

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Linda Hovius op

    Als een manager de taal van zijn medewerkers niet begrijpt, en hun vragen om verduidelijking interpreteert als ‘weerstand’ is er volgens mij nog heel wat meer aan de hand? En zeg nou zelf, hoe kun je zeker weten dat verschillende mensen hetzelfde bedoelen met ‘klantvriendelijkheid’ als je er geen voorbeelden bij geeft?
    Vaag en abstract praten kan ook dienen om eigen incompetentie te maskeren. ‘Ja gewoon, klantvriendelijker doen, dat is toch niet zo moeilijk!’ is een manier om lastige discussies te vermijden over verouderde telefooncentrales en ontbrekend marktonderzoek. Een makkelijke uitvlucht dus. Daar gaat een heisessie ‘hoe praat jij?’ niet de oplossing voor zijn.