Stappenplan gedragscode

0

De ontwikkeling en invoering van een gedragscode kan een positief effect
hebben op het normbesef binnen een onderneming. Het verhoogt de weerbaarheid van
een onderneming tegen criminaliteit. Het invoeren van een gedragscode kan als
volgt gebeuren.

Stap 1: Identificieer gedrag

Identificeer welk gedrag essentieel is, zodat de ethische waarden, zoals die in de ethische code zijn ontwikkeld, worden nagestreefd.  

Stap 2: Beleid en procedures

Zorg ervoor dat het beleid en de procedures het gedrag voortbrengen dat wenselijk is. Bijvoorbeeld:

  • personeelsbeleid, -werving en -selectie;
  • taak- en functieomschrijvingen;
  • documentering van prestatie, functioneren;
  • budgettering.

Stap 3: Vangnet

Stel een soort vangnet in werking waar medewerkers onethisch gedrag kunnen melden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • een vertrouwenspersoon. Voorkeur heeft een persoon die buiten de organisatie staat;
  • een ‘hotline’ of meldpunt waar onethisch gedrag anoniem kan worden gemeld.

Stap 4: Ethische code

  • Herzie net als de ethische code ook de gedragscode regelmatig.

 Stap 5: Sancties

  • Wanneer onethisch gedrag onverhoopt toch voorkomt binnen de onderneming, zorg ervoor dat hier sancties tegenover staan. Het antwoord op onethisch gedrag moet echter wel volledig ethisch verantwoord zijn. Zowel in de omgang met de melder als met de dader moet de integriteit continu worden bewaakt.

Stap 6: Verspreiding van gedragscode 

  • De verspreiding van de gedragscode. De medewerkers binnen het bedrijf krijgen bij voorkeur een schriftelijke tekst van de gedragscode. Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers moet de code inhoudelijk aandacht krijgen. Bovendien is het raadzaam om publiekelijk kenbaar te maken volgens welke standaarden zal worden gehandeld. Hierdoor hebben ook derden de mogelijkheid om de onderneming op een eventuele schending te wijzen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.