Snel HRM

0

Snel HRM wordt als een beweging neergezet. Een beweging die floreert door energie, resultaten en succes. De beweging is een reactie op de snelle ontwikkelingen waar organisaties mee te maken hebben.

Snel HRM is een vereiste voor iedere organisatie die ‘vaart wil maken’, want de enige manier waarop dit succesvol kan is via medewerkers. Snel HRM belooft meer plezier en succes op het werk.

Hieronder de 12 principes van snel HRM:

 1. Snel HRM vereist innovatie: door innovatie leren organisaties die zich bezighouden met snel HRM om HRM op een andere manier vorm te geven. HR legt zich niet neer bij de status quo en creëert nieuwe processen en instrumenten om aan de wensen en eisen van managers, medewerkers en klanten te voldoen. Snel HRM draait dus niet (alleen) om zaken sneller doen.
 2. Snel HRM bevordert vertrouwen doordat verantwoordelijkheden worden overgedragen: Om sneller te kunnen werken, moet je je werk overdragen aan anderen. Net als bij een estafette. Daarbij moet je erop (kunnen) vertrouwen dat dit werk  naar behoren wordt uitgevoerd door die ander(en).
 3. Snel HRM bevordert en is gebouwd op samenwerking: Snel HRM vereist voortdurende samenwerking met alle relevante stakeholders. Hierdoor worden sterke onderlinge banden gekweekt. Dit uit zich ook naar samenwerking met externe stakeholders, zoals leveranciers, alumni en klanten.
 4. Snel HRM vereist kennis van ‘de business’, van de primaire processen: Sterke relaties zijn gericht op gezamenlijke doelen en belangen, zoals het succes van de organisatie. Kennis wordt gedeeld. Door snel HRM worden relevante data snel door de organisatie verspreid, zodat iedereen sneller kan leren.
 5. Snel HRM eist focus van HRM: HRM hoeft niet alles te doen. HRM moet focussen op datgene wat nodig is voor het succes van de organisatie. HRM neemt daarbij gecalculeerde risico’s. Je kunt niet alles zijn voor iedereen. Er moeten keuzes gemaakt worden.
 6. Snel HRM is een zich continu verbeterend proces: Snel HRM heeft haar oog voortdurend op verbeteringen gericht. De organisatie is daardoor altijd op snelheid en managers kunnen het werk doen waarvoor zij zijn aangenomen.
 7. Snel HRM gaat niet over meer technologie: Snel HRM gaat niet over het digitaliseren van informatie of processen via internet laten verlopen. Als je alleen datgene wat je vandaag doet naar het web verschuift verander en compliceer je slechts het proces. Er is geen behoefte aan meer HRM, maar aan snel, flexibel en gefocust HRM om de organisatie succesvol te laten zijn.
 8. Voor snel HRM hoeven geen mensen ontslagen te worden. Het gaat niet om het afslanken van de organisatie.  Er zouden zelfs wel eens mensen bij kunnen komen als je werkt aan het verbeteren van het sociale kapitaal. Het gaat erom de juiste mensen erbij te betrekken, zodat het werk sneller en beter wordt gedaan. Bij snel HRM  draait het om het inzetten van de juiste personen voor de juiste taak.
 9. Snel HRM gebruikt data om een verhaal te vertellen. Om snel HRM te bedrijven heb je data nodig. Relevante data. Data worden gebruikt voor het aangaan van de dialoog en om zaken in gang te zetten die resultaat opleveren. Data wordt gebruikt om een krachtig verhaal neer te zetten en dit te delen met de organisatie teneinde kennis op te bouwen en zo resultaten te behalen.
 10. Snel HRM breekt barrières af en voorkomt silogedrag. Door het eerdergenoemde estafettegedrag en de grote aandacht voor het bouwen van relaties en het bevorderen van samenwerking worden ‘muren afgebroken’.
 11.  Snel HRM bouwt aan een positief urgentiebesef. Als vertrouwen en sociaal kapitaal worden opgebouwd en kennis wordt doorgegeven wordt het urgentiebesef bij individuen groter.
 12. Snel HRM start met een projectteam vol energie. Daarna wordt deze energie overgedragen aan alle medewerkers. En de successen van snel HRM zorgen dan weer voor nieuwe energie. En die energie is nodig om snel(ler) te gaan. Deze energie zorgt er ook voor dat medewerkers niet opbranden.

In het originele artikel op TLNT wordt het (eerste) principe van innovatie verder uitgewerkt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.