Scriptie naar diversiteit wint belangrijke prijs

2

Een scriptie over diversiteitbeleid in de publieke sector heeft de Albeda Scriptieprijs 2011 gewonnen.

De winnares Tanachia Ashikali deed onder meer onderzoek naar het effect van diversiteitsmanagement op de houding en het gedrag van werknemers en de rol van de leidinggevende hierin.

Volgens Ashikali is de diversiteit bij verschillende overheidsorganisaties de afgelopen jaren toegenomen, maar zijn de effecten van diversiteitsbeleid nog nauwelijks onderzocht. ‘Daarom heb ik gekeken naar twee dingen. Het eerste is het resultaat van diversiteitbeleid  en het tweede is de invloed van de leidinggevende daarop.’
Uit eerder onderzoek kwamen verschillende resultaten over de effecten naar voren. Voornamelijk omdat het gevoerde beleid, de instrumenten en gebruikte motieven zo van elkaar verschilden. ‘Daardoor was het moeilijk te zeggen welk beleid leidt tot positieve of negatieve resultaten.’

Onderzoek

Ashikali keek naar drie aspecten van diversiteitbeleid.

 1. Diversiteitsperspectieven voor de onderliggende motieven voor het voeren van diversiteitsbeleid.
 2. Welke managementstijlen wel of niet werken.
 3. De invloed van specifieke instrumenten die kunnen worden opgevat als concrete uitwerking van die diversiteitsperspectieven.

Werving- en selectieteams

Uit de resultaten blijkt onder meer dat divers samengestelde werving- en selectieteams (om de kwaliteiten bij sollicitanten met een andere achtergrond te herkennen) goed zijn voor de houding en het gedrag van werknemers. ‘Wanneer teams bestaan uit mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, en verschillende etnische herkomsten, leidt dat tot meer betrokken en gemotiveerde werknemers en een sterkere binding met de organisatie.’
Ook blijkt dat organisaties goed instrumenten kunnen inzetten die zich richten op een open cultuur en waardering van diversiteit. ‘Werknemers leren hierbij hoe ze met diversiteit om moeten gaan en ze gaan zo ook de voordelen ervan inzien. Dat bevordert het draagvlak van het diversiteitbeleid.’
Andere instrumenten, zoals het hanteren van streefcijfers blijken geen (positieve of negatieve) invloed te hebben op de resultaten van de kwaliteit van het werk.

Rol van leidinggevenden

De rol van leidinggevenden is ook van waarde bij het voeren van diversiteitbeleid: ‘De leidinggevende is toch de belangrijkste actor bij het uitdragen van het beleid. Vooral het samengaan van diversiteitsbeleid en transformationeel leiderschap blijkt de binding met de organisatie sterk te bevorderen.’

Wat te doen?

P&O’ers die met diversiteit aan de slag willen (of zijn), moeten zich eerst afvragen hoe ver ze daarmee zijn. ‘Als er al veel diversiteit is, kun je meer gebruik gaan maken van de verschillende perspectieven en het managen van diversiteit. Iedereen heeft een andere achtergrond, vrouwen anders dan mannen, jongeren anders dan ouderen en allochtonen anders dan autochtonen. Daarmee kijken alle groepen vanuit een ander perspectief naar onderwerpen. Stimuleer mensen om verder te kijken dan wat er puur van ze wordt verwacht: laat ze hun eigen specifieke achtergrond en kwaliteiten nadrukkelijker meenemen bij het uitvoeren van werktaken.’
Organisaties die minder ver zijn, moeten met werving en selectie aan de slag: ‘Divers samengestelde selectieteams helpen daarbij, zoals gezegd. Die zijn beter in staat om de kwaliteiten bij sollicitanten met verschillende achtergronden te herkennen.’

Scriptieprijs

Ashikali won met haar scriptie de Albeda Scriptieprijs 2011. De prijs beloont studenten uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs voor onderzoeken over arbeidsverhoudingen bij de overheid. Jaap Uijlenbroek, Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, heeft de prijs uitgereikt op het Jaarcongres van de Stichting Albeda Leerstoel bij het CAOP in Den Haag.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

> Meer over diversiteitsmanagement

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. FEBE Support op

  “Wanneer teams bestaan uit mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, en verschillende etnische herkomsten, leidt dat tot meer betrokken en gemotiveerde werknemers en een sterkere binding met de organisatie.”

  Met verschillende werknemers werken aan een vernieuwend product klinkt inspirerender dan het soms is. Botsende zienswijzen, voortkomend uit verschillen tussen werknemers, leiden niet zelden tot persoonlijke conflicten op de werkvloer. Als die verschillen ertoe leiden dat werknemers elkaar gaan mijden bij de koffieautomaat, zich ziek gaan melden, slecht werk afleveren of zelfs ontslag nemen, heb je als organisatie een probleem.

  Diversiteit laten werken, de kracht van diversiteit kunnen benutten, vraagt om leidinggevende die weten hoe ze om moeten gaan met verschillen en positieve aandacht aan diversiteit kan geven voor de organisatie en de individuele medewerker.

 2. Dick Klinkhamer op

  Werk maken van diversiteit gaat in een snel globaliserende wereld verschil maken in termen van concurrentievoordeel en profilering. Hierin speelt de informatievoorziening en uitwisseling die moderne communicatiemiddelen mogelijk maken een steeds grotere rol. Diversiteit gaat daarom een rol spelen in werkgeversattractiviteit in een schaars aanbod. Zeker in tijden van recessies en crises gaat “occupy” vroeg of laat een invloedrijk gezicht krijgen.