‘Saneer en innoveer tegelijkertijd!’

3

Binnen bedrijven is sprake van een mismatch aan personeel. Ze hebben mensen over én te kort, alleen zijn dat niet dezelfde mensen. Tegelijkertijd innoveren en saneren is de oplossing.

Dat zegt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management.

Hij baseert zijn uitspraken op het rapport Innoveren of saneren: wat eerst? Dat onderzoek werd uitgevoerd door Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit.

Uit het onderzoek blijkt dat 2012 bij veel bedrijven in het teken staat van een personeelssanering. 4 op de 10 bedrijven verwachten te moeten ingrijpen in hun personeelsbestand. Er is een duidelijke relatie tussen omvang van organisaties en verwachte inkrimping. Met name grotere organisaties met een omvang vanaf 1.000 medewerkers denken te moeten ingrijpen in hun personeelsbestand. Dit geldt voor ruim 55 procent van deze bedrijven. Deze ontwikkeling heeft in het MKB minder verstrekkende gevolgen (15 procent van de bedrijven met minder dan 250 medewerkers verwacht volgend jaar te moeten saneren).

Juist mensen aannemen

Bedrijven gaan saneren, maar tegelijkertijd willen ze mensen aannemen. Kan dat tegelijkertijd? Piet Hein de Sonnaville: ‘Een complicerende factor in grote organisaties is de mismatch tussen de beschikbare capaciteit en de medewerkers die echt nodig zijn. Je hebt mensen nodig met andere capaciteiten dan die je beschikbaar hebt. Stel: je hebt iemand die alles weet van oude media, terwijl je met internet aan de slag gaat.’

Tekort en overschot

Een mismatch dus tussen beschikbare en benodigde capaciteiten. Is er ook een macro-mismatch? ‘Er is een overschot aan generalisten. Mensen met een bedrijfskundige achtergrond die weten hoe ze een afdeling moeten leiden, maar niets weten van de werkinhoud. Van de verandermanagers hebben we er kwantitatief echt genoeg in dit land. Daarentegen is er een tekort aan vakspecialisten. Mensen die iets kunnen wat niet met een paar trainingen is aan te leren.’

Tegelijkertijd innoveren en saneren

Waarom moeten bedrijven tegelijkertijd innoveren en saneren? ‘Tijdens en na een sanering vindt er een verlamming plaats. Mensen worden apathisch, houden zich stil en wachten af. Pas daarna gaan ze weer aan de slag om nieuwe dingen te doen. Je kunt die twee perioden veel beter ineenschuiven, zodat je minder lang in die verlamming zit.’
Waarom gebeurt dat dan zo weinig tegelijkertijd? ‘Het is lastig om politieke redenen. 100 man eruit en 100 man erin is lastig uit te leggen aan de OR. Die zeggen: ga mensen maar omscholen. Dat is niet helemaal terecht, soms wil je gewoon een frisse wind in je bedrijf. Overigens is ook het ontslagrecht er debet aan: als alle bedrijven in dit land vrijelijk zouden aannemen en ontslaan, zou er niets aan de hand zijn.’

Markt interim management stabiel

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat de vraag naar externe managers in 2012 redelijk stabiel blijft. In de afgelopen jaren nam het aantal interim managers in veel sectoren juist af. Deze trend lijkt zich nu te keren, met uitzondering van de financiële dienstverlening en overheid. ‘De nu nog aanwezige externen zijn een belangrijke schakel binnen de organisatie. Dit percentage varieert per organisatie en bedraagt gemiddeld 5 procent.
Juist van deze externen mag verwacht worden dat ze de benodigde innovatie wel tot stand kunnen brengen, zegt De Sonnaville. ‘De saneringsslag zal hen waarschijnlijk niet raken, zodat dit niet ten koste gaat van de aandacht voor en focus op innovatie.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Citaat: Mensen met een bedrijfskundige achtergrond die weten hoe ze een afdeling moeten leiden, maar niets weten van de werkinhoud.
  DAT is inderdaad het probleem in Nederland (aan het worden). Mensen van de vloer zijn de mensen die precies weten wat er gaande is met hun werk worden te weinig gehoord. Het is heel gemakkelijk de knop van een bedrijf om te draaien. Maar let op: niets is minder waar. Luisteren, luisteren naar de werkvloer biedt een bedrijf veel mogelijkheden. Het zijn deze mensen die aanlopen tegen de praktijkproblemen in het arbeidsproces. Ik wil niet afgeven op managers, maar ze zijn er te veel in aantal en weten vaak te weinig van de praktijk. Praten over werk of doen, is een wezenlijk verschil. Je kunt manager zijn in een branche waar je zelf weinig of niets van weet, maar zorg dan ten minste dat je ondersteund wordt door een team met vakkennis. Communiceer van hoog tot laag; van laag tot hoog. Transparant voor een ieder. Betrek de mensen van de vloer bij de bedrijfsvoering. Maar duidelijk waar het bedrijf naar toe wil. Luisteren, luisteren en goed communiceren. En dat laatste blijkt tegenwoordig een vies woord te zijn. Jammer! Deel uw beleid van hoog tot laag. Wees zuinig op de oudere vakmensen binnen uw bedrijf. Zij zijn de sleutel voor de toekomst.

 2. Wilga Janssen op

  een oplossing ligt in voortdurend vanuit een blik op de toekomst (bij)scholen. Mensen zijn geen machines die je saneert! Je draagt als gemeenschap (groot en klein) gezamelijk verantwoordelijkheid voor de welvaart van een ieder. Je doet niet een vak voor het leven. Het vak/de omgeving verandert en de organisatie & medewerker veranderen mee.

 3. Marco Roosendaal op

  Ik onderschrijf bovenstaande reacties; zelf ben ik een groot voorstander van dienstbaar leiderschap. Misschien heb ik net een nieuw woord bedacht “Luistermanagement”. Berichten zoals afgelopen week over Nedcar raken me. Wie luistert er naar dit idee:
  We zouden in Nederland weer zelf auto’s moeten maken. uiteraard bij NEDCAR.
  Nul procent auto’s;) of te wel Pientere DAFjes.
  Veel gezinnen hebben een grote familie auto en een kleine bijwagen. De grote auto gaat meestal mee het fileverkeer in. IDEE: maak twee kleine auto’s die te koppelen zijn, fysiek en electronisch. Gekoppeld is slechts 1 bestuurder nodig. Uiteraard in de voorste auto. Deze heeft de beschikking over het motor- en remvermogen van beide auto’s. Wie stelt zich de voordelen al voor?

  Het staat u vrij om dit idee overal te verkondigen uit te breiden of aan te passen;)
  m.vr.gr. Marco Roosendaal

  ps Victor Muller heeft nog geen contact met me opgenomen.