Passende functie voor leidinggevende

0

Voor een leidinggevende is een functie zonder leidinggevende taken ook een passende functie. Een passende functie hoeft niet een-op-een overeen te komen met de oude functie.

De situatie

Een werkgever vraagt voor een Unit manager Justitie een ontslagvergunning aan bij het UWV vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Het UWV weigert de toestemming onder meer omdat ze er er niet van overtuigd is dat het om een unieke functie gaat, zoals de werkgever in het verzoek aangeeft. De werkneemster zegt dat haar functie uitwisselbaar is met die van twee collega’s.
Na de afwijzing van het verzoek biedt de werkgever de werkneemster een functie aan als mentor en jobcoach bij een zustervennootschap, tegen haar oude salaris en het oude aantal uren. De werkneemster wijst dat aanbod af omdat het geen leidinggevende functie is. Sinds juni 2012 is de werkneemster vrijgesteld van werk.

De vordering
De werkneemster stapt naar de rechter. Ze wil weer aan de slag in haar oude functie, die volgens haar niet is vervallen. Als dat niet kan, wil ze dat de werkgever haar binnen 10 dagen een passende functie aanbied met minimaal 50 procent leidinggevende taken.

Het oordeel
De kantonrechter vindt, anders dan het UWV, dat de werkneemster wel een unieke functie had in het bedrijf. Zij hield zich bezig met justitiezaken, haar collega met jeugdzorg en welzijn en haar andere collega met openbare-ordezaken. Van uitwisselbaarheid is daarom geen sprake. Wedertewerkstelling bij de werkgever is niet mogelijk omdat de oude functie inmiddels is vervallen: dat heeft de werkgever aangetoond met organigrammen.
De aangeboden functie van jobcoach is passend, vindt de kantonrechter. De werkneemster voldoet aan de functie-eisen en ze behoud haar oude salaris en oude aantal uren. Dat deze functie geen leidinggevende aspecten heeft, doet daar niet aan af. Een passende functie hoeft niet een-op-een overeen te komen met de oude functie.

JAR 2013/22
Kantonrechter Wageningen
Passende functie
Kort geding
3 december 2012

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.