Nieuwe tool Bussemaker voor meer vrouwen aan de top

0

Minister Jet Bussemaker (emancipatie) heeft een tool ontwikkeld om de vacatures die de komende jaren ontstaan in raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter te maken. Doel: meer vrouwen aan de top.

De online tool moet een instrument vormen om vrouwen die een topfunctie ambiëren snel inzicht te bieden in vrijgekomen bestuursfuncties. ‘Het proces rond vacatures in de besturen van bedrijven is nog te vaak een black box waar het “old boys network” onderling de baantjes verdeelt. Dit doet geen recht aan het vrouwelijk talent dat staat te trappelen om in een bestuursfunctie aan de slag te gaan’, aldus minister Jet Bussemaker.

De bewindsvrouw wil deze benoemingscultuur al langer doorbreken, samen met VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Ze gaan nu aan de hand van publieke informatie, zoals jaarverslagen, zichtbaar maken op welke plekken in de top van het bedrijfsleven de komende jaren beweging valt te verwachten. Deze informatie plaatsen zij op www.navigerennaardetop.nl.

Diversiteit in de boardroom

‘We weten dat gemengde teams van vrouwen en mannen de beste resultaten opleveren. Bedrijven met een weinig gedifferentieerde werkvloer doen daarmee niet alleen vrouwen, maar vooral zichzelf te kort. Meer diversiteit in de boardroom zou hét goede voornemen van bedrijven voor 2016 moeten zijn’, aldus minister Bussemaker.

Bussemaker raadt bedrijven die momenteel nog niet zo goed scoren qua aantal vrouwen in topfuncties, aan deze kans met beide handen aan te grijpen. Aangezien begin 2015 bij bijna één op de drie bedrijven sprake was van een evenwichtige samenstelling in de raden van commissarissen, heeft ze aangegeven het bedrijfsleven nog een laatstee kans te geven en wettelijke maatregelen nog even in de la te laten liggen.

Topvrouwendatabase

In 2014 probeerden Bussemaker en de De Boer ook al om meer vrouwen aan de top te krijgen, door middel van een Topvrouwendatabase. Ze riepen bijna 700 commissarissen op om actief op zoek te gaan naar vrouwelijk bestuurderstalent en daarbij niet alleen in eigen kring te blijven kijken. Deze lijst droeg volgens Bussemaker positief bij aan het aantal vrouwen dat zich momenteel in de top van het bedrijfsleven bevindt. ‘Het argument van het bedrijfsleven was altijd: we willen wel vrouwen benoemen, maar ze zijn er niet. De lijst heeft korte metten gemaakt met die dooddoener. Bedrijven die nu nog geen vrouwen in de top hebben, moeten zich wel afvragen wat ze zélf niet goed doen.’ Deze bedrijven krijgen dus nog een laatste kans met de nieuwe online tool.

Bron: rijksoverheid.nl

Lees ook: Gezocht: meer topvrouwen en Invloed niet belangrijk voor leidinggevende vrouwen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.