BlogNieuwe blogger: leiderschap- en talentcoach Kitty Schaap

0

Kitty Schaap, eigenaar van CoAchieve, gaat blogs schrijven voor XpertHR Actueel. Als ervaren HR-professional, manager en coach helpt zij organisaties met talent- en leiderschapsontwikkeling.

Kitty Schaap

Waarom hebben talent- en leiderschapsontwikkeling aandacht nodig?

‘Talentontwikkeling is altijd een belangrijk aspect geweest voor HR, omdat de arbeidsmarkt en trends blijven veranderen. Hedendaags wordt steeds meer eigenaarschap en zelfsturing verwacht van professionals. HR zou dit moeten stimuleren en faciliteren. Goed talentmanagement verhoogt de productiviteit en betrokkenheid. Veel organisaties doen moeite om talent binnen te halen. Maar uit onderzoek blijkt dat de meeste organisaties inefficiënt zijn als het gaat om het optimaal benutten van het potentieel en talent van hun medewerkers. Exclusief talent management, beperkt tot een groep ‘high potentials’, is voor veel organisaties ineffectief en het past niet meer bij deze tijd. Voor optimale inzetbaarheid, het verhogen van prestaties en betrokkenheid is een gerichtheid op de talenten van alle medewerkers nodig; inclusief talentmanagement.’

‘Wat leiderschapsontwikkeling betreft zien we dat organisaties steeds platter worden en teams meer zelfsturend worden. De leidinggevende rol is nog steeds van belang, maar deze rol wordt anders ingevuld door meer te faciliteren en te coachen. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende zelfs de grootste impact op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.’

Wat houden talent- en leiderschapsontwikkeling in?

‘Mensen die hun talenten optimaal in kunnen zetten zijn gemotiveerd, betrokken, energiek en halen meer voldoening uit hun werk. Er vindt steeds meer een verschuiving plaats van competenties naar sterktes, bijvoorbeeld voor duurzame inzetbaarheid, zelforganiserende teams, performance management en job crafting werkt het een stuk beter om te focussen op de unieke sterktes van mensen.’

‘Leiderschap begint bij uzelf, bij zelfkennis en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit bent u ook beter in staat de kracht van anderen te (h)erkennen en te ontwikkelen. Leidinggevenden worden ook steeds meer verantwoordelijk voor talentontwikkeling en een overwegend directieve stijl van leidinggeven voldoet niet meer. Talentgericht leiderschap werkt veel beter om de motivatie, zelfsturing en prestaties te verhogen. Deze leiderschapsstijl is gericht op de kracht en intrinsieke behoeften van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren.’

Past HR dit al toe in organisaties?

‘Momenteel zijn veel organisaties zoekende naar hoe zij talent- en leiderschapsontwikkeling moeten vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan de verandering van de beoordelingscyclus, die niet meer bij deze tijd past. Zo vindt er op diverse vlakken modernisering van HR plaats. Inzichten en benaderingen die een bewezen positieve impact hebben op het ontwikkelen en floreren van mensen in organisaties zijn: de ‘strengths-based benadering’ (sterke punten benadering) en ‘appreciative inquiry’ (waarderende benadering). Succesvolle organisaties investeren in ontwikkeling en vertrouwen en bouwen op de kracht van mensen, hierbij is een mooie rol weggelegd voor HR en leidinggevenden.’

Wat kunnen we van uw blogs verwachten?

‘De positieve psychologie en de sterke punten aanpak zijn in opmars en dat is mooi want we groeien het meest daar waar onze kracht ligt. Het onbenut laten van potentieel, de sterke punten van mensen resulteert in minder motivatie, betrokkenheid, energie, inzet en groei, met alle negatieve gevolgen van dien. Organisaties waarin mensen kunnen floreren, zijn krachtiger en succesvoller; zij scoren hoger op productiviteit, klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en talentretentie. En dat zal de insteek van mijn blogs zijn.’

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.