NEN verkent Nederlandse animo naar internationale HRM-afspraken

0

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), de tegenhanger van het internationale standaardisatieinstituut ISO, gaat in januari 2011 bij Nederlandse HR-professionals peilen of er behoefte is om internationale afspraken te maken over zaken als kennismigratie, de ontwikkeling van HRM-systemen en het harmoniseren van HR-processen.

Amerikaans onderzoek van de Boston Consulting Group en de World Federation of Personnel Management Associations heeft volgens Mark Ritter, manager arbeid bij NEN, aangetoond dat internationale organisaties hun HRM-processen en procedures op elkaar moeten afstemmen teneinde goed personeel te kunnen rekruten en te committeren om de toekomstige uitdagingen van organisaties te kunnen realiseren. Een van de onderzoeksconclusies luidt dat een efficiënte uitwisseling van kennis en talenten de effectiviteit van organisaties en de economische groei vergroot.

De Amerikaanse onderzoekers constateren eveneens dat de rollen en taken van HRM-professionals complexer worden en dat een deel van het HR-werk in de lijn plaatsvindt. Tegelijk wordt de behoefte van bestuurders van organisaties aan concrete HRM-oplossingen en visie gericht op de ontwikkeling van het personeelsbestand groter.

Volgens Ritter zijn het ontwikkelingen als deze waardoor er behoefte zou kunnen zijn aan internationale afspraken. ‘ISO heeft hiertoe het initiatief genomen. De afspraken moeten het makkelijker maken om bijvoorbeeld personeel internationaal uit te wisselen door middel van de standaardisatie van opleidingen.’

NEN houdt op 11 januari 2011 een bijeenkomst voor Nederlandse HR-professionals om samen het Amerikaanse onderzoek te verkennen en een Nederlands standpunt in te nemen.

Thema’s die in een internationale standaard vastgelegd kunnen worden, zijn:

 • De ontwikkeling van HR management systemen
 • De transparantie van management van het personeelsbestand
 • De verbetering van de uitwisseling van talenten op internationaal niveau
 • Het harmoniseren van processen om talenten te mobiliseren
 • Vergroten van eenduidige herkenning (assessment) van competenties (vaardigheden, kennis en resultaten)Het herkenbaar maken van de HRM-professional

De thema’s kunnen toegepast worden op zaken als:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsverhoudingen
 • HR Informatie systemen
 • Beloningsystematiek en feedback
 • Verandermanagement
 • Personeelsbestand; planning, talentmanagement en combinatie met bezuinigingen (meer werk met minder mensen)
 • Training en ontwikkeling
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Taakanalyse en ontwerp
 • Talentontwikkeling
 • Duurzaamheid
 • Werving en selectie van personeel
 • Samenwerken
 • Diversiteitmanagement
 • HRM communicatie en HR Balance Score kaart
 • Shared Services
 • Certificatie van HRM Professionals
 • Gezondheid en balans werk en privé
 • HRM begrippenkader, normen en definities

 Voor deelname aan de NEN-sessie of vragen kunt u mailen naar arbeid@nen.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.