Negen principes om de medewerkertevredenheid te verhogen

1

Empowerment van medewerkers is een van de meest effectieve middelen om de medewerkertevredenheid te verhogen. Het geeft medewerkers het gevoel dat ze zelf de verantwoordelijkheid hebben om beslissingen te nemen over en in hun werk, waardoor ze meer bevlogen raken.

Bevlogenheid

Managers kunnen de performance en bijdrage van hun team vergroten door een werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich ‘empowered’ voelen. Empowerment leidt ook tot meer samenwerking en het delen van ideeën. Het vergroot bovendien de bevlogenheid van medewerkers, doordat ze de ruimte krijgen om hun werk uit te voeren naar hun beste kunnen. Empowerment kan bereikt worden door de volgende negen principes toe te passen.

 1. Deel de visie en de waarden
  Vertel wat de visie is van je bedrijf en laat je teamleden zien hoe hun werk bijdraagt aan het realiseren van die visie. Geef ze het gevoel dat ze deel uitmaken van iets groters dan zijzelf en hun individuele werk. Vertel daarbij ook wat de belangrijkste waarden zijn binnen het bedrijf, dus welk waarden een hoofdrol spelen als er besluiten worden genomen. Een mooi praktijkvoorbeeld hierbij is Zappos. Eén van hun belangrijkste waarden is: ‘Delivering WOW through service’. Deze waarde wordt door alle managers uitgedragen. Alle te nemen besluiten worden langs de meetlat van deze ‘customer service’-waarde gelegd.
 2. Deel de doelstellingen en de richting van je team
  Laat je teamleden weten wat de belangrijkste doelstellingen zijn van jouw team en geef regelmatig aan hoe ver je staat in het behalen van die doelen. Of schets een helder beeld van hoe een succesvolle uitkomst eruit ziet. Leg uit waarom die uitkomst zo belangrijk is. Deel jouw eigen beeld van die succesvolle uitkomst met degenen die samen met jou verantwoordelijk zijn voor het bereiken van dat succes. Medewerkers ontspannen als ze duidelijke verwachtingen krijgen van hun manager. Zij richten hun energie dan op het leveren van resultaten en niet op piekeren, raden en zich zorgen maken.
 3. Geef vertrouwen
  Vertrouw erop dat je werknemers de intentie hebben datgene te doen wat juist is. Dat ze de juiste beslissing nemen en de juiste keuzes maken. Keuzes die, hoewel het misschien niet de keuzes zijn die jij zou maken, nog steeds werken. Als je verantwoordelijkheid én vertrouwen geeft, vergroot je de medewerkerstevredenheid van je medewerkers.
 4. Zorg voor de juiste informatie en middelen
  Zorg ervoor dat je je medewerkers alles hebt gegeven om hun werk goed uit te voeren en om doordachte besluiten te nemen.
 5. Delegeer verantwoordelijkheid én kansen
  Delegeer niet alleen maar werk maar ook leuke dingen. Delegeer bijvoorbeeld deelname aan belangrijke vergaderingen, lidmaatschap van een commissie die belangrijke besluitvorming beïnvloedt, projecten die zichtbare impact hebben op medewerkers of klanten. Je werknemers zullen groeien en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Met als resultaat dat jouw bord minder vol zal zijn. Zo kun jij je concentreren op het managen van je team. Je verhoogt de medewerkerstevredenheid én je eigen tevredenheid.
 6. Geef regelmatig feedback
  Zorg ervoor dat je regelmatig feedback geeft zodat je medewerkers weten hoe ze het doen. Soms zal je feedback gericht zijn op het erkennen en waarderen van een prestatie of bijdrage. Andere keren zal het gericht zijn op het coachen en verbeteren van prestaties. Met jouw feedback kunnen jouw medewerkers hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.
 7. Los problemen op
  Wanneer een probleem zich voordoet, vraag dan wat er in het systeem, de procedures of regels voor zorgde dat dit probleem zich voordeed. Vraag niet wat er mis is met de medewerker. Het ergste wat je kunt doen bij problemen is de schuldige opsporen en straffen.
 8. Luister, stel vragen, geef richting, coach
  Zorg ervoor dat je voldoende gelegenheid schept waarin je naar medewerkers luistert en ze vragen stelt. Geef ze richting door vragen te stellen. Niet door ze te vertellen wat ze moeten doen. Als je merkt dat je medewerkers niet in staat zijn om te doen wat ze moeten doen, geef ze dan de benodigde training en coaching om de juiste vaardigheden en kennis te krijgen.
 9. Geef erkenning en waardering
  Zorg voor voldoende momenten van erkenning en waardering. Wanneer medewerkers zich onopgemerkt en ondergewaardeerd voelen voor de verantwoordelijkheden die ze nemen dan is het effect van empowerment nihil. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat hun basisbehoeften gedekt zijn voordat ze die extra inspanning leveren en vrijwillig die extra verantwoordelijkheden op zich nemen.

Marianne Schutten, Employee Dynamics

Bron: www.retentie-management.com

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie