Markt voor HRM’ers trekt weer aan

0

De vraag naar P&O’ers is weer iets gestegen. Dat is voor het eerst in lange tijd, hiervoor was er sprake van een krimpmarkt voor P&O’ers.

Dat blijkt uit de analyse “Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM professionals 4e kwartaal 2010” van Yacht.

De markt voor HRM-professionals vertoont dus een lichte groei. Jan Wilkens, competence director HRM bij Yacht: ‘Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (Q4 van 2010 ten opzichte van Q4 2009) is er nog wel sprake van een lichte daling van 5 procent, maar die daling is al een stuk minder groot dan voorheen. Echter, in 2010 zelf, dus ten opzichte van het kwartaal ervoor, was er wel degelijk sprake van een lichte groei. En dat is voor het eerst, want hiervoor was er vooral sprake van ‘minder daling’ en ‘stabilisering’. Ik denk dat het duidt op een zich voorzichtig herstellende markt.’

Verschil in sector

De verschillen voor de hoger opgeleide HRM’er verschillen per sector behoorlijk. Zo ontwikkelen de industrie en de financiële dienstverlening zich wat positiever, blijven de zorg en de overheid nog steeds achter en laat de zakelijke dienstverlening de beste ontwikkeling zien ten opzichte van 2009. ‘Eigenlijk zie je dat de sectoren die het eerst de klappen kregen, ook het eerst weer herstellen. En een herstel in die vroege markten duidt dus op licht economisch herstel.’

Vooral de markt voor P&O’ers bij de overheid is in 2010 flink ingestort, zegt Wilkens: ‘Voor een deel heeft dat te maken met de aankomende bezuinigingen in die hoek, voor een deel misschien ook wel met de langdurende formatie. Door het afwachten en de onduidelijkheid zal misschien wel sprake zijn geweest van voorzichtigheid. De markt voor P&O’ers in de zakelijke dienstverlening is iets gestegen, maar omdat het een grote sector is, heeft hij toch veel betekenis.’

Veranderende vraag

Inhoudelijk lijkt zich wel een echte trendbreuk te voltrekken, zegt Wilkens. ‘De rol van de HRM-professional maakt natuurlijk al enkele jaren een verandering door. Van de traditionele HRM’er naar de bedrijfskundige HRM’er. Hoewel de vraag tijdens de crisis voor een groot deel is weggevallen, is de ontwikkeling van het vak natuurlijk niet stil blijven staan. En nu de markt weer aantrekt, zien we dat organisaties minder vaak de instrumentele HRM’er zoeken, en vaker de business partner. De vraag naar uitvoerende P&O’ers, die zich vooral richten op het toepassen van traditionele HR-instrumenten, lijkt uit te blijven. Er is nu vooral vraag naar HRM-professionals die niet praten in HRM-issues, maar in business opportunities. HRM’ers die hun plannen kunnen vertalen in toegevoegde waarde en liefst in harde euro’s.’

Tot slot valt op dat de vraag zich in de laatste maanden van 2010 vooral afspeelde op het niveau van de HR-adviseur en nog niet op het niveau van de HR-manager. Dit kan te maken hebben met het feit dat er door de bezuinigen op HR-afdelingen tijdens de crisis nu vooral een tekort is op tactisch/operationeel niveau.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees ook:
> Aantal HRM-vacatures stijgt
> 10 HR voorspellingen voor 2011

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.