Markt voor hoogopgeleide HR-managers blijft slecht

4

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide HR-professionals zakt verder weg. De voorzichtige positieve ontwikkelingen voor HR-professionals laten zich niet vertalen naar de groep hoogopgeleiden (HBO/WO) binnen dit beroepsveld.

Dat blijkt uit onderzoek van Yacht.

Na de zomer trok de vraag naar deze groep hogeropgeleide HRM´ers voorzichtig aan, maar oktober liet weer een terugval zien die zich nog niet hersteld heeft. Tot op heden lijkt het alsof organisaties nog niet durven te investeren in strategische posities zoals HRM.

Volgens Yacht is dat opvallend, omdat deze beweging in strijd lijkt te zijn met de tendens om de ‘eenvoudigere’ HR-werkzaamheden te outsourcen en voor HR-professionals op zoek te gaan naar steeds zwaardere, bedrijfskundigere profielen. Dit zou tot een daling in de vraag naar lager geschoolden en een toegenomen vraag naar hoogopgeleide HRM-ers moeten leiden.

Een verklaring voor deze tegenovergestelde beweging is moeilijk te geven, zegt Jan Wilkens, vakgebiedverantwoordelijke HRM bij Yacht: ‘Het zou kunnen zijn dat bedrijven hun HR-activiteiten zo ver afslanken dat ze helemaal op de kern zitten. Ze blijven dan de basale en operationele dingen nog wel doen, maar merken ook dat ze langzaam tegen de grenzen van het vak aanlopen. Je moet een afdeling draaiende houden en dat zit hem nu eenmaal meer in het handwerk, dan in een leidinggevende. Dat zou een verklaring kunnen zijn, maar of het klopt is heel moeilijk te zeggen.’

Totale markt

Uit het onderzoek blijkt ook dat de totale markt voor HRM’ers wèl licht aantrekt. Sinds december 2008 is het aantal vacatures voor HR-professionals met bijna 55 procent gedaald. Jan Wilkens: ‘Van oktober naar november is de markt licht aangetrokken, maar van november naar december is hij weer gestabiliseerd. Wat we zien is dat de markt sinds enige tijd niet verder krimpt en wegzakt, maar dat hij tot stilstand is gekomen. Het is echt te vroeg om te zeggen dat er sprake is van groei omdat we gewoon niet weten of het wel doorzet.’

Verder blijkt dat het vooral de vacatures voor recruiters zijn die toenemen. Dit is overigens ook het specialisme dat bij aanvang van de crisis het zwaarst getroffen is. Het lijkt alsof organisaties vooruitlopen op een vergroting van wervingsactiviteiten in 2010.

HR en andere hogeropgeleiden

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat de markt voor HR-professionals harder getroffen was dan voor andere hogeropgeleiden. ‘De vraagafname van de HR-professionals was veel stijler en hij duurde ook nog eens veel langer. Dat is op zich gek, vonden we, want juist in deze tijd van afslankingen zou je verwachten dat HRM’ers nodig zijn. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat bedrijven ervoor kiezen om de dingen in de lijn op te lossen. En een andere mogelijkheid is dat het HR-vakgebied zich de afgelopen jaren zo ver gespecialiseerd heeft, dat directies menen dat het wel met minder kan. Bedrijven willen dan terug naar de basis en nemen zich voor specifieke kennis weer in te huren als het nodig is.’

Toekomstvoorspelling

Volgens Yacht kan 2010 voor de HR-beroepsgroep nog alle kanten opgaan: indien outsourcing en toenemende ontslagen hun weg gaan vinden, zal het gehele vakgebied daar nadelen van ondervinden. Bij een toename van reorganisaties kan de hoogopgeleide HRM-er echter zijn meerwaarde laten zien. Daarnaast heeft deze groep de schone taak om hun organisaties te overtuigen van het nut en vooral de noodzaak om te investeren in strategische HRM-activiteiten zoals talentontwikkeling en personeelsplanning, met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt die er toch echt aan komt. Wie nu anticyclisch investeert plukt daar op het moment van economische groei de beste vruchten van.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Robert van der Zanden op

  Werkgevers lijken collectief besloten te hebben niet langer te investeren in HR. Kennelijk vindt men de toegevoegde waarde onvoldoende. Hier wreekt zich wellicht het feit, dat we niet goed in staat zijn uit te leggen wat een goed HR beleid bijdraagt aan het resultaat.

 2. Opeens wordt die toegevoegde waarde niet duidelijk tijdens de economische crisis ja.
  Ga maar eens alle HR weglaten bij organisatie, kijken wat er gebeurt…dan zien ze echt wel de waarde.

 3. Cees Vis, Vis Recruitment op

  Wij kunnen vanuit onze recruitment praktijk (Vis Recruitment) de bevindingen van Yacht bevestigen. Daar waar we in de voorafgaande jaren bij Karssen & Vis en Vis Recruitment een redelijke balans zagen in het aantal search-opdrachten voor (senior) HR professionals en overige HBO/WO professionals, zagen ook wij in 2009 een sterke terugloop in opdrachten voor de zwaardere HR-posities.
  Niet goed te plaatsen tegen de achtergrond dat er in deze tijd in veel organisaties gereorganiseerd en geoptimaliseerd moet worden erenrzijds en dat we tegelijkertijd weten dat we in de komende jaren weer te maken zullen krijgen met oplopnde tekorte op de arbeidsmarkt.
  Wij gaan er dan ook van uit dat slechts die organisaties die tijdig investeren in een professioneel HR apparaat en aandacht voor talent-ontwikkeling en flexibilisering binnen de arbeidsverhoudingen, in de nabije toekomst een klans maken om zich zodanig te profileren in de arbeidsmarkt dat zij de juiste talenten naar zich toe trekken en (blijvend) aan zich binden. Hier zal dan ook de broodnodige toegevoegde waarde van HR binnen organisaties moeten liggen. HR professionals doen er verstandig aan zich hier nu al op voor te bereiden!

  Cees Vis
  Karssen & Vis Consultancy
  Vis Recruitment

 4. Carel van den Boogaart - Executive HR op

  Zoals tijdens iedere recessie is ook nu de vraag naar zwaardere HRM’ers beduidend minder. Taken worden ‘even’ verdeeld onder de andere directieleden, want in tijden van recessie heeft echt iedereen opeens verstand van mensen. Ik durf zelfs te stellen dat de vraag (tijdelijk) vrijwel tot stilstand is gekomen. Het vacaturetreintje staat stil. Dit doet echter niets af aan het feit dat de demografische ontwikkelingen organisaties al op korte termijn (en dan bedoel ik veel sneller dan door velen gedacht) zullen dwingen tot fors hogere investeringen op het gebied van Human Resources. Het is mijn stellige overtuiging dat bestuurders onder druk van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt toenemend hogere eisen zullen stellen aan diegenen die HR op een hoger plan moeten tillen. De problemen van nu en straks gaan echt niet weg door nu te doen alsof ze er niet zijn. Kortom: de goedopgeleide, ervaren HRM’er heeft een mooie toekomst! Het treintje moet alleen weer gaan rijden.