Lijnmanagers willen meer strategische HR-informatie

5

Lijnmanagers beschikken onvoldoende over strategische HR-informatie waarmee zij hun afdeling naar een hoger niveau kunnen brengen.

Dit blijkt uit onderzoek van Raet, de grootste HR- en salarisspecialist in Nederland, onder ruim 300 lijnmanagers.

Volgens John Cöhrs, onderzoeker van Raet beschikt het grootste deel van de lijnmanagers wel over een redelijke hoeveelheid ‘standaard’ HR-informatie, zoals verzuim- en verlofgegevens, maar in veel mindere mate over informatie op het gebied van de ontwikkeling van hun medewerkers. ‘Je moet dan denken aan competenties, kennis en vaardigheden waarbij de relatie tussen de huidige en de toekomstige personeelsbehoefte wordt gelegd.’ Deze informatie wordt volgens de lijnmanagers wel in HR-systemen gevangen, maar komt onvoldoende bij hen terecht.

Gevaar

Het gevaar van te weinig inzicht hebben in die strategische HR-informatie, kan zijn dat er onvoldoende wordt aangesloten op de markt. John Cöhrs: ‘Ik was laatst in een ziekenhuis waarbij men zich bewust was van de veranderende demografie in het ‘afzetgebied’. Daarbij is een ander soort mensen nodig. Door de vergrijzing zal bijvoorbeeld de afdeling geriatrie moeten groeien, terwijl de afdeling neonatologie kleiner zal moeten worden. Bij het aannemen van nieuwe mensen, zal gekeken worden naar mogelijkheden om ook elders in de organisatie nog een stap te maken. In het algemeen geldt dat je daar tijdig over na moet denken, omdat het even duurt voordat mensen zijn bijgeschoold.’

Informatie

Hoe kan het dat die informatie wel bij HR aanwezig is, maar niet het lijnmanagement bereikt, terwijl daar wel behoefte aan is? ‘HR bezit de informatie wel, maar is er nog niet altijd mee bezig voor wie die informatie nog meer relevant zou kunnen zijn. Ze verspreiden de kennis dus onvoldoende proactief, dat zou meer mogen. En anderzijds is het lijnmanagement gevangen in een cirkel dat ze niet weten wat voor informatie er is, waardoor ze er ook niet om vragen.
Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 60 procent van de lijnmanagers van mening is dat op dit moment e-HRM meer voordelen biedt aan de HR-afdeling dan aan henzelf. John Cöhrs verbaast dat niet: ‘De lijn ziet wel de lasten van e-HRM, maar niet de lusten. Ze moeten wel een ziektemelding invoeren in het systeem, waarmee ze het gevoel hebben dat ze HR-werk aan het doen zijn, maar als ze de resultaten van de informatie niet te zien krijgen, zien ze er ook de voordelen niet van in.’

e-HRM

Lijnmanagers zien ook in toenemende mate de toegevoegde waarde van e-HRM. John Cöhrs: ‘Als je iets onderbouwt met geanalyseerde informatie, kun je er tenminste echt over praten. En e-HRM is ontzettend handig om die informatie te vergaren en weer te verspreiden in de organisatie.’
Ruim driekwart van de lijnmanagers noemt e-HRM een belangrijk instrument om hun HR-taken goed uit te kunnen voeren. Daarnaast zegt 83 procent van de ondervraagden dat zij door gebruik te maken van e-HRM sneller inzicht hebben in voor hen relevante informatie. Deze tijdwinst stelt hen in staat om zich meer te richten op hun primaire taken als manager.
Acht op de tien lijnmanagers vindt dat e-HRM de betrokkenheid van managers bij beoordelings- en functioneringsgesprekken van medewerkers verhoogt. Daarnaast merken zij op dat medewerkers ook profiteren van e-HRM: 73 procent van de ondervraagden vindt dat e-HRM medewerkers meer betrokken maakt bij hun eigen beoordelings- en beloningscyclus.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees ook eens:
Computersystemen ondersteunen strategische HRM nauwelijks »
Achterstand in e-HRM beperkt strategisch handelen »
HR wil graag strategisch zijn »
Waar staat HR over tien jaar? »
‘Koudwatervrees belemmert efficiëntere HR’ »
• Omdat het kan, betekent niet dat het ook moet »

en meer …

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Dat lijnmanagers over onvoldoende strategische HR informatie beschikken heeft mijns inziens te maken met het feit dat vanuit het management onvoldoende bewustzijn ontwikkeld is wat de HR-functie in de organisatie moet inhouden. Een vertaling van algemeen beleid naar HR beleid betekent dat in gezamenlijkheid vastgesteld moet worden wat HR beleid nu, maar ook in de nabije toekomst voor de organisatie betekent. Vervolgens dien je taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor HR te beleggen bij managers, leidinggevenden en de HR-afdeling, en pas dan wordt het mogelijk om te bepalen welke HR stuurinformatie noodzakelijk is.

  C?hrs en Van den Heijkant stellen dat de HR-afdeling de vraag moet stellen op welke wijze de lijnmanagers de voor hen relevante informatie ontvangen. Het moge duidelijk zijn dat ik van mening ben dat het management in eerste instantie in gezamenlijkheid moet vaststellen wat HR Beleid voor de organisatie dient in te houden en dat daaruit voortvloeiend afspraken gemaakt kunnen worden welke HR stuurinformatie voor de organisatie noodzakelijk is.

  Verantwoordelijkheid voor HRM ligt bij het management en de HR-afdeling!

 2. Esmeralda de Vries op

  Leon, helemaal mee eens.
  De toegevoegde waarde van HRM en de legitimering van haar aanwezigheid in de organisatie kan zich het beste uiten in de afstemming van het HR-beleid op de organisatiedoelen. Of je nu op Sales, Inkoop, Productie, Facilitair, Administratie, ICT of in het managemnet werkt, je bent allemaal medewerker van die organisatie.

  Al eerder merkte je op dat HR zich bewust moet zijn van de invloeden vanuit de omgeving (omgevingsfit). Ik voeg nog toe: in afstelling met haar strategie (strategische fit) en de organisatie vorm (organisatie fit) moet HRM haar beleid bepalen (interne fit). Je maakt niet beleid omdat de buurman dat doet of omdat het een nieuwe trend is. HRM maakt beleid omdat het past (fit) bij de organisatie(doelen).

  Toch blijkt uit mijn AVAfit onderzoeken bij diverse organisaties dat er nog een essentieel element is dat over het hoofd gezien wordt bij het leveren van managementinformatie: de relatie tussen HRM-leidinggevende-medewerker. De 6 interacties in deze driehoeksverhouding geven weer dat ieder voor zich binnen de organisatie zich bewust moet zijn van de doelen die de ander wil bereiken en hoe hij/zij dat het beste kan doen. Dit in het belang van het succes van de gehele organisatie. Ge?nteresseerd luisteren, tijd nemen en informatie uitwisselen kan managers ?n medewerkers zich gezamenlijk kunnen inzetten. HRM kan deze info verzamelen en met haar expertise aanbevelingen en richtlijnen maken. Dan pas is er echt sprake van een interne fit!

 3. Leon en Esmeralda,
  Bedankt voor jullie reacties en aanvullingen. Wat jullie aanvullen wordt niet uitgesloten door onze mening. Waar dit artikel op gebaseerd is, is een onderzoek onder lijnmanagers. Derhalve zie je dan ook een nadrukkelijker stempel van hun mening terug in het stuk. Recentelijk hebben wij wederom een onderzoek uitgevoerd waar informatievoorziening ??n van de vraagstukken was. Dit onderzoek, de Raet HR Benchmark 2010, zal op 5 oktober gelanceerd worden. Wat ik wel kan aangeven is dat de ruim 400 HR-professionals die hebben meegewerkt aan dat onderzoek de wens van de lijn kennen en dat dit onderstreept wordt door managementaandacht.

  Na 5 oktober ben ik natuurlijk bereid om dit verder toe te lichten.

 4. Richard Koopman / Zynn op

  Ik moet je eerlijk bekennen dat ik de lijn zelden betrap op het hebben c.q. gebruiken van welke strategische informatie dan ook. Laten we wel wezen: De financiele crisis stond zelfs niet in de forecast.. en zelfs dan komt de fantasie/noodzaak niet verder dan ‘snoeien’ en ‘overleven’. “Voor rare strategische dingen hebben we nu geen tijd” – praktisch ‘hands-on’ en ‘no-nonsence’ als we zijn…

 5. Richard Koopman / Zynn op

  Opmerkelijk is dat we er altijd van uitgaan dat wat de lijn zegt en vindt ook klopt en dat ‘de lijn’ getuigt van bijzondere kwaliteiten en het gelijk aan haar kant heeft.. Kijk nog eens goed.