‘Leidinggevenden effectiever dan managers’

5

Leidinggevenden zijn effectiever dan managers. Niet alleen werknemers ervaren het verschil op de werkvloer: ook de harde resultaten zijn beter. Dat komt door het verschil in mensbeeld.

Dat zegt Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit en tevens lid van de Raad van Bestuur van 365.

Manager

Een manager is volgens Van Rhenen iemand die op zijn spreadsheet kijkt: “Omzet, kosten, investeringen, et cetera. Personeel is productiekapitaal, of minder fraai gezegd: productierisico dat weggeautomatiseerd kan worden. Deze manier van denken is volgens mij achterhaald, en ook steeds meer bedrijven stappen van deze manier van denken af. Het is een industriële kijk op mensen; de huidige tijd vraagt om een andere stijl van leidinggeven.’

Leidinggevende

De vragen waar organisaties nu voor staan, hebben namelijk te maken met motivatie. ‘Uit alle organisaties wordt momenteel de lucht weggeperst: meer doen met minder mensen. Dan is de vraag: hoe houden we de mensen die overblijven gemotiveerd? Niet door ze achter de broek aan te zitten, maar hoe dan wel?’
De leidinggevende kan dat. ‘Geef je een manager een pak rijst, dan zorgt hij (heel preventief) dat het niet aanbrandt. Geef je een leidinggevende een pak rijst, dan kijkt hij in de keukenkastjes naar kruiden om een rijstmaaltijd op tafel te zetten. Leidinggevenden die op deze manier met mensen omgaan, weten dat ze er echt àlles uit halen wat er in zit. Het belangrijkste verschil is dat een leidinggevende om zijn mensen geeft, oprecht.’

Voorbeeld

Illustratief is het verschil in houding rondom thuiswerken: ‘Aan de ene kant is er de manager die er vanuit gaat dat de meeste werknemers geen stap extra doen dan nodig. Deze manager zal zich eerder zorgen maken over de productiviteit, wanneer een thuiswerkende werknemer zijn mail niet direct beantwoordt. En zal gaan controleren. Aan de andere kant is er de leidinggevende die vanuit een positief mensbeeld denkt. Die zal hier niet direct iets van denken en de werknemer blijven ondersteunen bij een goede combinatie tussen werk en privé.’
Het mensbeeld onderscheidt managers van leidinggevenden en maakt het verschil in de productiviteit, zo blijkt.

Effect

Het belang van mensgericht leiderschap wordt nog eens onderstreept tijdens een reorganisatie. ‘Zo hebben wij bij een klant gemeten dat wanneer er tijdens het reorganiseren mensgericht en met aandacht voor de communicatie wordt aangestuurd, de energie en productiviteit van iedereen op peil kan blijven. Normaal heb je bij een reorganisatie een fors verlies aan productiviteit en performance. Als je op dat moment geen aandacht hebt voor de stijl van leidinggeven, dan gaan werknemers zich minder klantvriendelijk opstellen, omdat zij meer intern gericht raken in plaats van klantgericht met alle gevolgen van dien.’
Er is nog nooit hard wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar de mensgerichte benadering levert ook financiële voordelen op, zegt Van Rhenen: ‘We weten dat mensgericht leiding geven leidt tot meer bevlogenheid onder werknemers. En we weten ook dat bevlogenheid zorgt voor 15 tot 20 procent meer prestatie.’

Hoe

Mensgericht leidinggeven kent twee dimensies, volgens Van Rhenen.
1. Heb inzicht in de basisbehoeften van werknemers. Mensen worden gelukkig van autonomie, groei/ontwikkeling en/of sociale verbinding.
2. Laat mensen weten welk doel je wilt neerzetten. Vertaal het “Wij zijn als bedrijf hier op aarde omdat…” naar het werk (en dus het gedrag) van de individuele werknemer.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

  1. Volgens mij zijn er goed en slechte leidinggevenden/managers. Het kaartje met de functie bepaald gelukkig niet het gedrag. Inhoudelijk overigens eens. Weet wat je mensen echt beweegt, facilitair dat dan en je weet wat ze in principe gaan doen.

  2. Cees van Werkhoven op

    Opnieuw wordt het verschil tussen de benamingen manager of leidinggevende voor mij nog onduidelijker. Uit het artikel van de heer Van Rhenen zou ik bijna afleiden dat in tijden van crisis, de manager de laan uit moet omdat de leidinggevende hier nu eenmaal op een effectievere wijze gevolg aan weet te geven. Verwarring ontstaat er des te meer door het artikel omdat mensgericht leiderschap kennelijk is weggelegd voor leidinggevenden en niet voor de managers. Ik denk dat de heer Van Rhenen er beter aan doet om aan te geven dat de stijl waarmee een manager of leidinggevende naar het beoogde doel toe werkt, er toe doet en het verschil maakt in de effectiviteit. Dat mensgericht leiderschap (ook door managers) vooral leidt tot meer bevlogenheid… daar ben ik het volkomen mee eens.

  3. Een onzinverhaal. Dat onderscheid zoals van Rhenen dat schetst bestaat helemaal niet. Waar het om gaat is goed en/of slecht management waarin leiderschap vanzelfsprekend een essentieel element is. Er wordt tegenwoordig (kennelijk zelfs ook in de kringen van businessschools) maar raakgeleuterd. Ik vertrouw er dan maar op dat Baroncini goed heeft weergegeven wat van Rhenen hierover te melden heeft.

  4. Lijkt mij inderdaad ook dat eerst een nadere definitie voor leidinggevende en manager moet worden gegeven/geformuleerd. Als het verschil in de functies zit in de nadruk op transactie of transformatie dan had het artikel achterwege kunnen worden gelaten.