HR-team Van Ierschot

0

Iedere maand brengt trainer Marleen de Bruijn met behulp van e-portfolio’s de kwaliteiten van
een team in kaart. De rollen van Belbin staan hierbij centraal. Deze keer spreekt zij met het
HR-team van Van Ierschot bv.

Allergisch voor formele ‘ vergaderingen’ overlegt het team van Van Ierschot maandelijks aan de keukentafel bij oprichtster Wendy thuis. Ze leiden projecten, coachen onder meer (HR-)managers en nemen de verantwoordelijkheid voor HR bij hun klanten. ‘ Tien jaar geleden begon ik voor mijzelf ’ , vertelt Wendy. ‘ Ik wilde iemand aannemen maar had nog geen klant.  Geen idee hoe lang het kan duren, ga ervoor of niet , gaf ik aan. Ongelooflijk dat diegene die toen solliciteerde,  ja zei!’

Sindsdien lijkt er sprake van een natuurlijke selectie; het gehele negenkoppige team scoort opvallend laag op de drijfveer zekerheid (streven naar een toekomst die veilig en voorspelbaar is). Die van autonomie en samenwerken daarentegen scoren hoog. ‘ Het is zelfstandig werken en verbinding zoeken’ , aldus Mechteld. ‘ Waar ik ook zit, ik voel mij direct medewerker van dat bedrijf.’ De drijfveren zitten op één lijn, maar de kwaliteiten blijken divers. Vanuit de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst ontstaan grofweg twee groepen. De hoge innovatieven die lager scoren op zorgvuldigheid en vice versa. Herkenning alom. ‘ Wendy komt met allerlei plannen, ik zoek grondig uit en verken’ , beaamt Mary. Marjolein valt haar bij: ‘ Onze basis is nieuwe dingen doen, met hoge waardering voor de zorgvuldigen onder ons.’ Janine: ‘ En dat is precies wat wij willen brengen. Out of the box-aanbod, zoals het door Van Ierschot bedachte HR-cosourching model, en dit vervolgens goed implementeren.’

Kijkend naar de teamrollen steken er twee bovenuit. De kwaliteiten van de bedrijfsman (drang tot regelen) en voorzitter (leiding pakken) zijn sterk aanwezig. Maar hoewel de persoonlijkheidstrek zorgvuldig vaker voorkomt, schittert de rol van zorgdrager (die niets over het hoofd ziet en zorgt voor afronding)door afwezigheid. Hoe zit dit? ‘ Het verschilt’ , schetst Christa: ‘ Bij klanten maken we het af. Voor ons eigen team blijven plannen weleens liggen.’ Deborah vult aan: ‘ Zo goed als we het bij klanten geregeld hebben, zo doen we het niet voor onszelf.’ Lydia: ‘ De noodzaak is er niet; het loopt soepel en de prioriteiten liggen elders.’

Ook de rol van monitor is enigszins onderbedeeld. Wendy: ‘ We zijn niet onbezonnen, maar ik bedenk liever achteraf dat iets niet voor herhaling vatbaar is dan dat ik daar vooraf lang over nadenk. De nadelige gevolgen daarvan zitten niet bij de klant, maar altijd bij ons; de tijd die het ons dan extra kost. En zonder die drive waren we lang niet zo ver gekomen.’ Wordt de diepgrondige kritische rol niet gemist? Een toetssteen buiten het team komt aan het licht. Niet aanwezig bij de teamsessie, maar wel vaker zittend aan dezelfde keukentafel. ‘ Mijn man is de echte analyticus. Reuze irritant natuurlijk’ , lacht Wendy, ‘ maar zijn kritische blik helpt mij mijn argumenten scherper te verwoorden.’ Ik verwacht nog veel succes van dit team; met ideeën die hoogstwaarschijnlijk in deze keuken zullen ontstaan.  foto: Peter Arno Broer

De rubriek Teamwork komt tot stand in samenwerking met Marleen de Bruijn, trainer bij Meurs HRM.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.