HR-team Avans HRM-opleiding

1

Iedere maand brengt trainer Marleen de Bruijn met behulp van e-portfolio’s de kwaliteiten van een team in kaart. De rollen van Belbin staan hierbij centraal. Deze keer spreekt zij met het HR-team van Avans HRM-opleiding.

De leden van de onderwijscommissie zijn verantwoordelijk voor het curriculum van de HRM-opleiding. ‘ We merken nog vaak dat mensen een oubollig en stoffig beeld hebben van docenten’ , lacht Pieter. ‘ Maar onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Zo zijn we bijvoorbeeld actief bezig met multimedia.’ De kernkwaliteit van dit team sluit hier prima op aan.

Veel teamleden hebben ook aanleg voor denken buiten de bestaande kaders; de persoonlijkheidstrek Innovatief scoort hoog, net als de drijfveer Vernieuwing en de teamrol van Plant (de creatief denker). Naim: ‘ De kracht van ons team is dat we durven experimenteren en initiatiefrijk zijn.’ ‘ Prettig is dat daar ook ruimte voor is’ , geeft Martin aan. ‘ Binnen Avans én binnen ons team. Er is vertrouwen in elkaar, we willen er echt samen voor gaan.’ De resultaten van de drijfverenvragenlijst laten mooi zien dat ook samenwerken de motor is die deze mensen beweegt.

Meerdere Planten in een team heeft ook een risico, namelijk dat veel energie opgaat aan het bestrijden van elkaars denkbeelden. Hiervoor is hun drijfveer voor samenwerken echter te hoog en die voor competitie (de beste willen zijn) te laag. Daarbij zijn ze samen specialist in een heleboel onderwerpen; professionals met eigen ruimte voor ideeën.

Een andere valkuil is aan de orde. ‘ We zijn net Rupsje Nooitgenoeg’ , lacht Naim. ‘ Veel ideeën en we willen altijd meer.’ Martin: ‘ Maar we worden geremd door de mogelijkheden. Geld is beperkt, dus elk jaar moeten we focussen.’ En de realisatie van de plannen waar jullie voor kiezen?, vraag ik door.

Al pratend komen we tot conclusies. Ten eerste zorgen de (ook alom) aanwezige Voorzitter kwaliteiten (ferm in de procedure) voor besluiten en sturing op voortgang. Ten tweede zorgen de Bedrijfsmankwaliteiten (niet praten maar poetsen) dat deze besluiten ook worden omgezet in acties.  De rollen van de Monitor (de doordenker) en die van de Zorgdrager (de kwaliteitbewaker)zijn echter ondervertegenwoordigd. Hier valt nog winst te behalen.

‘ We stoppen eerder energie in het voorbereiden van een volgend blok dan dat we stilstaan bij de afronding van een vorig blok’ , aldus Pieter. ‘ Zo kunnen we meer doen met de evaluaties van onze studenten. Meer aandacht schenken aan de managementinformatie.’ Met name voor Yvonne lijkt hier een mooie rol weggelegd. John: ‘ Maar ook voor mensen in het grotere HRM-team dan deze delegatie hier.’

Eén lastige dobber blijft. ‘ We willen dat iedereen allround is. Dit botst met Belbin’ s theorie. Hoe kunnen we ieders kwaliteit beter benutten?’ , vraagt Yvonne. Martin: ‘ We kunnen vast meer koppeling maken met bepaalde vakken of werkzaamheden. Posities anders invullen.’ Voldoende stof voor dit team om aan het denken te slaan. Buiten de gebaande paden om.  Foto: Peter Arno Broer

De rubriek Teamwork komt tot stand in samenwerking met Marleen de Bruijn, trainer bij Meurs HRM.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Laura van Luipen op

    Ja, als een arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar heeft geduurd (ook al is dat dus slechts 1 dag korter dan 2 jaar) is geen transitievergoeding verschuldigd.
    De afwijkingen van de transitievergoeding die tot 1 januari 2020 gelden zijn de regeling voor werknemers ouder dan 50 jaar (art. 7:673a BW) en de regeling voor kleine werkgevers met slechte financiële situatie (art. 7:673d BW).