Hoe effectieve middenmanagers zich onderscheiden

0

Middenmanagers blijken, mits goed voorbereid, zeer belangrijk bij het laten slagen van verandertrajecten.

Middenmanagers hebben het moeilijk. Ze worden gemangeld tussen het hogere management en medewerkers. Hun positie als doorgeefluik van cruciale financiële, klanten- en marktdata is uitgehold door de opkomst van IT. Sommigen, zoals Lynda Gratton, voorspellen zelfs dat de middenmanager verdwijnt.

Behnam Tabrizi heeft recent onderzoek gedaan bij 56 ondernemingen die grote veranderingen of innovaties doorvoeren. Bijna 68% van de verandertrajecten mislukte. Bij trajecten die wel succesvol waren speelden middenmanagers een cruciale rol. Middenmanagers dienen als hefbomen voor verandering, zowel richting hoger management als richting medewerkers.

Middenmanagers die een rol speelden bij de succesvolle verandertrajecten werden op drie manieren ‘empowered’. Ten eerste werd hen duidelijk gemaakt hoe de verandering of innovatie overeen kwam met hun persoonlijke en professionele aspiraties (alignment). Ten tweede zijn deze middenmanagers in grensoverschrijdende en crossfunctionele teams de belangrijkste voortrekkers (authors). Zij bepalen hoe een verandering concreet wordt uitgewerkt. Verder zorgen middenmanagers ervoor dat de individuele bijdragen van medewerkers aan de verandering erkend worden.

Bij organisaties waar veranderingstrajecten mislukten waren middenmanagers 60% van hun tijd kwijt aan overleven. Zij richtten hun aandacht op het plezieren van anderen. Ze stelden beslissingen uit omdat ze bang waren te falen. Ze gaven anderen de schuld van foute beslissingen en vermeden het nemen van risico’s. Deze middenmanagers voelden zich gebruikt door het senior management.

Grote verandertrajecten vragen een 360 graden-blik. Middenmanagers hebben deze blik en kunnen niet vervangen worden door IT-systemen. Maar middenmanagers zijn voorzichtig en onzeker geworden. Organisaties en middenmanagers moeten zich de waarde van het middenmanagement realiseren. Behnam Tabrizi pleit voor het heruitvinden van de rol van de middenmanager door het toepassen van het triple-A leiderschapsmodel:

Alignment
Allereerst worden de waarden van de middenmanager in overeenstemming gebracht met de doelstellingen van het verandertraject. Dit kan door training(en) en/of via gesprekken met het senior management. Als de kernwaarden van de middenmanager aansluiten bij het werk dat ze doen kunnen ze hun volledige potentieel benutten. Uiteraard profiteert de organisatie daarvan.

Authorship
Vervolgens stellen organisaties crossfunctionele teams van middenmanagers samen. Deze teams zorgen ervoor dat de veranderingen die het senior management voor ogen heeft, concreet worden gemaakt. Middenmanagers bepalen welke stappen en acties ondernomen moeten worden om de verandering tot stand te brengen. Middenmanagers kunnen ook zelf het initiatief nemen tot het samenstellen van een team. Zij moeten individuele medewerkers die bijdragen kunnen leveren betrekken bij het maken van plannen. Deze medewerkers voelen zich dan eigenaar van het probleem en zijn betrokken. Zij zullen zich inzetten voor het laten slagen van het verandertraject.

Action
Middenmanagers moeten verantwoordelijk zijn voor het succes van de initiatieven waaraan zij leiding geven. Zij moeten ervoor zorgen dat ‘obstakels’ verwijderd worden. Middenmanagers mogen geen excuses of redenen aanvoeren voor problemen. Zij moeten die problemen oplossen.

Volgens Tabrizi moeten middenmanagers niet wachten totdat het senior management het initiatief neemt tot het doorvoeren van het triple-A model. Middenmanagers moeten zelf het initiatief nemen om veranderkampioenen te worden.

Ondanks de voortgaande automatisering is de rol van de middenmanager nog lang niet uitgespeeld. Zij kunnen een zeer belangrijke rol vervullen in verandertrajecten.

Deze lofzang op de middenmanager en hoe deze te empoweren is te vinden op het blog van Harvard Business Review.

Meer Mediascan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.