Het doorvertalen van de strategie naar de werkvloer

0

Slechts 5% van de medewerkers kent de strategie van een onderneming. Dat betekent dat een gemiddelde medewerker in bijvoorbeeld een kledingwinkel niet handelt naar de strategische uitgangspunten van een organisatie.

Voor organisaties is het de grote uitdaging om de strategische uitgangspunten die door het topmanagement zijn bedacht, door te vertalen naar de werkvloer. In dit artikel drie handreikingen om medewerkers meer bewust te maken van de strategie van een organisatie en daarnaar te handelen.

Communiceer en leg uit

Het beste is het betrekken van medewerkers bij het vaststellen van de strategie. In veel gevallen is dat echter niet mogelijk. Managers moeten het dan overbrengen aan hun medewerkers op zodanige wijze dat het haalbaar lijkt, toepasbaar voor het specifieke bedrijfsonderdeel én waardevol voor de klant. Managers kunnen het best gebruik maken van visuele hulpmiddelen om de strategie te communiceren aan hun medewerkers.

Voorts moet communicatie over strategie altijd vergezeld worden door doelstellingen en de manier waarop dit gemeten gaat worden. Medewerkers weten dan waarop ze afgerekend worden. Iedereen moet ervan doordrongen worden hoe de strategie bijdraagt aan het succes van de organisatie en dit waarde voor de klant creëert. Dit betekent dat ook de administratieve afdeling op de hoogte moet zijn van de strategie van de organisatie.

Dicteer niet teveel

Managers neigen ernaar hun medewerkers precies te vertellen hoe ze iets moeten doen, hoe ze de strategie in praktijk moeten brengen. Leiders moeten een visie neerleggen en doelstellingen. Ze moeten echter medewerkers niet dicteren hoe deze doelstellingen te bereiken. Medewerkers moeten zelf blijven nadenken en ze moeten zelf ‘eigenaar’ worden van de strategie.

Gebruik waarden als basis voor beslissingen

Omdat je niet precies vertelt hoe medewerkers de strategie ten uitvoer moeten brengen, moet je op de gedeelde normen en waarden van de organisatie vertrouwen. Iedere dag worden er door de gehele organisatie beslissingen genomen. De waarden van een organisatie, de ‘corporate story’, helpen medewerkers bij het nemen van die beslissingen en het maken van keuzes.

Kijk voor alle do’s en dont’s, casestudies en een uitgebreidere beschrijving van de drie handreikingen op het blog van Harvard.

Meer mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.