Ethiek: Integriteit kun je managen

0

Er is de laatste tijd veel belangstelling voor het thema ‘integriteit’. Een gebrek aan integriteit ligt mede ten grondslag aan de financiële crisis. Moedwillig werden financiële producten verkocht aan mensen voor wie ze niet geschikt waren. Integer betekent dat je oprecht en betrouwbaar bent. De Wet Financieel Toezicht van 2006 eist inmiddels van financiële instellingen een  integere uitoefening van het bedrijf (art. 3.17). Ook voor overheidsinstellingen is integriteit een moetertje. De Ambtenarenwet van 2006 stelt dat overheidswerkgevers verplicht zijn een integriteitsbeleid te voeren voor hun medewerkers. Is integriteit dan te managen? Ja.

Integriteitsbeleid begint natuurlijk met het opvolgen van de wet- en regelgeving. Die groeit gestaag en wordt alsmaar ingewikkelder. Als antwoord daarop heeft de ‘compliance officer’ zijn intrede gedaan: de functionaris in de organisatie die toeziet op het in de praktijk naleven van de wettelijke regels, alsmede de invulling die toezichthouders daaraan geven. Maar integriteit is uiteraard meer dan het handhaven van de wettelijke regels.

Integriteit is een kwestie van je persoonlijke verantwoordelijkheid nemen op de plek waar je werkt. Integer zou ik iemand noemen die eerst en vooral zélf zorgvuldige afwegingen maakt. Organisaties kunnen hun medewerkers hierin ondersteunen. Zo valt integriteit ook te managen. Drie dingen zijn daarbij van belang.

  1.  Medewerkers moeten worden gestimuleerd om een zorgvuldige afweging te maken en dat doen ze het best samen, dus in communicatie. Bevorder daarom de communicatie over de lastige problemen van het werk. Waar liggen risico’s? Waar zou je de fout in kunnen gaan? Medewerkers moeten oog hebben voor het nieuwe en onverwachte. Vormen van peer review, zoals onder andere toegepast door de notarissen, zijn een manier om samen te zoeken naar een goede afweging. De Rabobank kent een ethische commissie die uitspraken publiceert over lastige vraagstukken. Het helpt medewerkers om de gedachten te bepalen.
     
  2. Ten einde de communicatie over ethiek – want daarom gaat het eigenlijk – open te houden, is het van belang dat medewerkers ook beschikken over morele competentie. Daarmee wordt bedoeld het vermogen om morele kwesties te herkennen, om zorgvuldig te inventariseren wie belanghebbenden zijn en om argumenten zorgvuldig te onderscheiden. Je kunt iemand denk ik niet leren om ethisch een beter mens te worden, maar wel om zorgvuldig en netjes naar morele problemen te kijken. Dilemmaworkshops zijn een heel geschikte werkvorm om de ethische redeneercapaciteit van medewerkers te trainen.
     
  3. De richtinggevende basiswaarden van de organisatie moeten ten slotte duidelijk en stevig verankerd zijn. Een organisatie behoort ergens voor te stáán en dat geldt ook voor beroepsgroepen. Elk beroep is een uitnodiging aan het publiek tot vertrouwen. Kom binnen, neem een kop koffie en ik bekijk met u samen wat een verstandige hypotheek is, zegt de bankier. Zo zou het moeten gaan. Tot de basiswaarden van elke organisatie zouden moeten horen: verantwoordelijkheid, belang van de klant en kwaliteit. Uiteindelijk is het een kwestie van willen. De organisatie die het hardst écht integer wil zijn, wint de strijd om het vertrouwen van de klant.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.