Emancipatie vrouwen staat stil door crisis

2

Door de economische crisis is er afgelopen jaren nauwelijks iets verbeterd aan de emancipatie van vrouwen.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2011 hadden zo’n 3,2 miljoen vrouwen een baan van minstens 12 uur per week. Bij mannen was dat 4 miljoen. Het aandeel werkende vrouwen lag daarmee op hetzelfde niveau als 2 jaar eerder: 64 procent. Net als in 2009 was vorig jaar 52 procent van de vrouwen tussen de 20 en 64 jaar economisch zelfstandig.

‘De trend dat steeds meer vrouwen niet stoppen met werken na de geboorte van hun eerste kind, is niet veranderd, maar door de crisis is ook een deel van de vrouwen werkloos geworden’, verklaart Ans Merens, wetenschappelijk medewerkster van het SCP. ‘Beide ontwikkelingen heffen elkaar als het ware op.’

Vrouwen waren in 2011 nog steeds vaker werkloos dan mannen (5,3 procent tegenover 4,9 procent). Wel is het zo dat de werkloosheid onder vrouwen in deze periode minder hard is gestegen dan onder mannen. Dat komt volgens Merens doordat de crisis vooral heeft toegeslagen in echte mannensectoren als de bouw en techniek. ‘In een vrouwensector als de gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld nog geen ontslagen gevallen en dat zal waarschijnlijk ook niet gaan gebeuren’, aldus de onderzoekster.

Hoewel het aandeel meisjes met een exact vakkenpakket op school de afgelopen jaren is toegenomen, is het aantal vrouwen dat daadwerkelijk voor een technische vervolgopleiding of een technisch beroep kiest, nog steeds heel gering, weet Merens.

De stijgende kosten van kinderopvang als gevolg van overheidsbezuinigingen hebben in de onderzochte periode geen negatief effect gehad op de emancipatie van vrouwen. Het gebruik van professionele kinderdagverblijven en hulpouders is weliswaar iets gedaald, maar dat wordt volgens het SCP en CBS voldoende gecompenseerd door een stijging in de (informele) kinderopvang door familie of vrienden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Nog een andere oorzaak kan de lange periode van zwangerschapsverlof zijn: als vrouw van in de 30 zonder kinderen, is het erg lastig om met een goed HBO-CV uitgenodigd te worden voor een gesprek. Heb al heel vaak “off the record” te horen gekregen dat men geen vrouw wil vanwege het risico dat die toch met zwangerschapsverlof gaat en daarna minder wil gaan werken. Ze nemen dus liever een man, ongeacht de kwalificaties of ervaring. En nee, dat mag niet. Maar het gebeurt wel.

  2. U @ 12-12-2012 10:26 uur triest maar waar!
    Het zijn de mannen, die er mede verantwoordelijk voor zijn, dat deze vrouwen zwanger worden. Meestal zijn de leidinggevende die sollicitantes afwijzen mannelijk, zelf getrouwd (of partner van..) en hebben kinderen.
    Wellicht is het laatste emancipatiebesluit voor vrouwen, dat zij uitsluitend een gesteriliseerde partner als man kiezen om dit vervolgens op de CV te zetten.