Een op drie managers voelt zich niet gesteund door directie

1

Nederlandse managers voelen zich in grote meerderheid betrokken bij hun werk: 92 procent van hen zegt gemotiveerd te zijn om een extra stap te zetten. Echter, slechts tweederde heeft het idee daarin gesteund te worden door hun leidinggevende.

Dit blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Hay Group.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie managers (34 procent) in Nederland niet betrokken is bij zijn werk of zich niet gefaciliteerd voelt om dit naar behoren uit te oefenen. Dit leidt tot ongewenst verloop en verlies aan productiviteit en legt daarmee een directe en significante druk op de winstgevendheid van een organisatie. De onderzoeksgegevens leiden tot vier typen managers (zie hieronder).

Onverschillige managers
Niet betrokken, wel gefaciliteerd: 2 procent
Effectieve managers
Betrokken en gefaciliteerd: 67 procent
Ineffectieve managers
Niet betrokken en niet gefaciliteerd: 7 procent
Gefrustreerde managers
Betrokken, maar niet gefaciliteerd: 25 procent

Wat te doen?

Volgens Erin Lap, verantwoordelijk voor Leiderschap & Talent binnen Hay Group Nederland, is de uitkomst relatief gunstig: ‘Mensen geven aan dat ze wel willen, maar niet kunnen. Daar kun je iets aan veranderen. Er ligt nog enorm veel onbenut potentieel, en dat is volgens mij een mooie boodschap.’
Toch kan er best wat veranderd worden om iedereen het gevoel te geven goed gefaciliteerd te zijn: ‘Luister goed naar wat mensen zou helpen om beter te performen. Je hoeft niet bij elke suggestie tot actie over te gaan, maar er zullen vast dingen tussen zitten waar je wat mee kan. Luister naar wat er anders kan. Nodig werknemers uit om met verbetersuggesties te komen zodat ze beter hun werk kunnen doen. Met name P&O’ers kunnen in dit proces een belangrijke rol vervullen, denk ik.’
Een andere verbetermogelijkheid ligt bij de directie: ‘Die voelen zich vaak wel verantwoordelijk voor de motivatie en de uitrusting van hun medewerkers. Maar tegelijk weten we dat ze onvoldoende investeren in het middenmanagement om hun ondergeschikten ook goed te faciliteren. Wanneer ze dat zouden doen, zou de performance echt omhoog kunnen.’

Europa

Wat verder opvalt is dat het percentage managers in Nederland dat gefrustreerd, ineffectief of onverschillig raakt (34 procent), het laagste van Europa is. In het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk is het cijfer bijvoorbeeld 51 procent. Volgens Erin Lap komt dat omdat we blijkbaar positief zijn ingesteld: ‘En bovendien kunnen werknemers in Nederland makkelijk over de dingen meepraten. In andere landen zijn organisaties over het algemeen hiërarchischer georganiseerd. En dat heeft onmiskenbaar invloed op zo’n organisatie.’

Geen goed beeld

Ruim tachtig procent van de bedrijven geeft aan de motivatie van hun management regelmatig te toetsen. Aan de kant van de managers geeft echter slechts de helft aan dat de directie inzicht heeft in wat die motivatie daadwerkelijk is. Erin Lap: ‘Dit resultaat sluit aan bij de groep managers die zich niet gesteund voelt. Het is in deze kwestie niet ‘meten is weten’, maar veel vaker ‘je krijgt wat je meet’. Het vaststellen van motivatie en het werken aan teameffectiviteit en daadwerkelijke betrokkenheid zijn essentieel voor succes, maar vergen meer dan een leuk dinertje met zijn allen.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

    Betrokkenheid wordt enerzijds bepaald door de mate van afstemming tussen dat wat de organisatie van de manager eist en de mate waarin de competenties van de manager daaraan voldoen en anderzijds van de (realistische) verwachtingen die de manager van de organisatie heeft en de mate waarin de organisatie bereid is die verwachtingen adequaat te belonen (materieel en immaterieel).
    Zoals altijd vormen daarbij wederzijds vertrouwen en kwalitatief goede communicatie inzake de te realiseren doelen de basis voor een goede afstemming en daarmee samenhangende betrokkenheid.
    Deze betrokkenheid neemt in de regel af wanneer de manager het gevoel heeft “niet (voldoende) gehoord te worden”.