De toegevoegde waarde van HR

2

Heeft HR toegevoegde waarde in het proces van het vaststellen van de missie, visie en strategie van een organisatie? En in welke fase wordt HR bij dat proces betrokken? Dat zijn de vragen die op tafel liggen in deze derde aflevering van de serie HR versus lijn.

‘HR brengt buitenwereld naar binnen’

First things first. Wanneer sluit HR aan in het traject waar missie, visie en strategie worden bepaald?
Interimmanager in de onderwijssector Corrie Vinckers: ‘Niet helemaal aan het eind, maar ook niet bij het eerste begin. Als je als organisatie weet waar je naar toe gaat, dan weet je  ook wat dat vraagt van je huidige en je toekomstige personeel. Dat vind ik in zo’n traject een belangrijk vraagstuk voor HR. HR toetst en levert input vanuit de eigen expertise. Die zit voor mij vooral in de kennis over externe ontwikkelingen. HR heeft een belangrijke rol in het creeren van bewustwording in de lijnbijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

HR zal dus redelijk snel aan het begin van het proces van strategieontwikkeling worden betrokken.’
‘De toegevoegde waarde van HR zou nog veel groter kunnen zijn als HR nog meer dan nu specialist zou zijn’, vindt Adriaan Vis, directeur A-ware: ‘Ik ga er vanuit dat het DNA van de lijnmanager is verdeeld over verschillende gebieden, waaronder P. Maar de lijn heeft op momenten ook heel specifieke kennis nodig. Als wij een nieuwe vestiging willen openen, dan verwacht ik dat HR veel grasduinwerk doet en bijvoorbeeld bij de gemeente  nagaat of die nieuwe vestiging mogelijk is. HR brengt de buitenwereld naar binnen. Als ze dat meer zouden doen, zou dat volgens mij ook veel meer stimuleren om HR eerder bij strategische afwegingen te betrekken.’

Gemeentesecretaris gemeente Binnenmaas Carlo Post: ‘Een gemeente als Binnenmaas wordt politiek bestuurd. Bij het bepalen van de missie is HR niet aanwezig. Maar als je spreekt van strategie als in: welke stappen zetten  we en hoe verwezenlijken we die, dan is HRM daarin heel hard nodig. Het gaat dan om zaken als hoe zit het met ons talent, kunnen we verbindingen leggen met andere gemeenten of onderwijsinstellingen en moeten we meer doen met zzp’ers.’

Strategie ter discussie
Kan het ook gebeuren dat HRM zodanig waarde toevoegt dat de strategie van een organisatie ter discussie of zelfs bijgesteld moet worden? ‘Dat kan zeker’, zegt Carlo Post. ‘Je kunt als management flink vaart willen maken, terwijl HR het overzicht behoudt en zegt: we temporiseren een half jaar. Andersom kan trouwens ook, dat HR zorgt voor de versnelling.’ Adriaan Vis: ‘Maar dan gaat het over de nuances. Als de visie is: wij willen de beste zijn en HR wil dat niet, dan vraag ik me af of de strategie ter discussie wordt gesteld.’ Corrie Vinckers: ‘Dat ben ik met Adriaan eens. Als HR zegt: we gaan van links naar rechts omdat we denken dat dit beter is, betekent dat nog niet dat de strategie aangepast wordt.’

Marlies van de Meent, plaatsvervangend directeur Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): ‘NWO heeft sinds 1 januari dit jaar een nieuwe strategische nota. HR is daar helemaal niet in beeld geweest. In samenspraak met stakeholders zijn keuzes gemaakt, keuzes die ook urgent waren. Aan HR vervolgens de taak ervoor te zorgen dat ze bijvoorbeeld qua opleiding en ontwikkeling van medewerkers en instroom van nieuwe mensen het allemaal voor elkaar kregen. HR heeft daarop een eigen notie met  strategische uitgangspunten gemaakt wat er moet gebeuren in het HR-beleid van NWO. Dat was dus een gescheiden traject. Maar HR heeft dat goed opgepakt. Op de constateringen van HR is een actieplan gevolgd, dat loopt goed.’ En dan ligt er opeens een gewetensvraag op tafel voor Van de Meent. Stel dat – in het hypothetische geval – HR had geconstateerd dat NWO binnen het strategische kader tegen de grenzen aanloopt van wat kan, bijvoorbeeld omdat de juiste mensen niet te krijgen zijn. Is het mogelijk om bij NWO daarover een discussie te voeren? Van de Meent: ‘Ik zie het nog niet helemaal voor me. Nee dus.’ •

In het volgende nummer gaan de vijf managers in op de rol van HR bij mobiliteit en de ontwikkeling van medewerkers.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. HR betrekken in de missie- en visie-ontwikkeling is van essentieel belang. Ook om de rol en positie van HRM binnen een organisatie vast te stellen.

    Ik gebruik daarvoor de HRM Performance Scan die terug te vinden is op Algra Consult/HRM Performance