Co-leiderschap in 5 stappen

0

Het samen leiden van een team of een organisatie heeft zo zijn voordelen, maar als de onderlinge relatie niet goed is kan gedeeld leiderschap frustrerend en ontmoedigend zijn.

Diverse studies wijzen uit dat gedeeld leiderschap een goede voorspeller is van team-effectiviteit. Gedeeld leiderschap zorgt voor meer interactie binnen het team, meer en betere samenwerking en innovatievere oplossingen. Soms zijn er negatieve effecten als de onderlinge relatie tussen de beide leiders niet goed is.

Samen leiden is een vaardigheid die vrijwel iedereen moet leren. Het maakt niet uit of je zelf je mede-leider kiest of niet.

Rebecca Newton, organisatiepsycholoog en leiderschapsadviseur, zet de succesfactoren voor effectief en duurzaam co-leiderschap op een rij:
Streef naar een gezamenlijk doel, maar verdeel rollen en verantwoordelijkheden. Verken en begrijp elkaars sterke en zwakke punten en expertise. Spreek daarna goed af wie verantwoordelijk is voor wat. Co-leiderschap is succesvoller als sprake is van een duidelijke, vooraf afgesproken, differentiatie. Door regelmatig te evalueren kan steeds bijgesteld worden.
Vergeet niet dat ook anderen de gevolgen van gedeeld leiderschap ondervinden. Co leiders hebben vaak veel aandacht voor elkaar en vergeten dan het effect van het gedeelde leiderschap op anderen, zoals klanten, managers, en vooral het eigen team. Teamleden kunnen, vooral in het begin, co-leiderschap verwarrend vinden. Communiceer rollen en verantwoordelijkheden van de leiders duidelijk en vraag regelmatig feedback over het functioneren van de leiders individueel en als duo.
Co-leiders moeten lof direct delen en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor fouten. Als anderen complimenten geven aan een van de leiders, of dat nu correct of incorrect is, dan moeten die complimenten meteen gedeeld worden met de co-leider. Voor fouten moet gezamenlijk verantwoordelijkheid worden genomen en deze moeten samen worden opgepakt.
Sta open voor het herverdelen van rollen. Door veranderende omstandigheden en ambities kan het voorkomen dat opnieuw over rollen en verantwoordelijkheden onderhandeld moet worden, bijvoorbeeld om bepaalde leiderschapskwaliteiten of vaardigheden te ontwikkelen. Beide leiders moeten openstaan voor de wensen en ambities van elkaar en waar mogelijk daarin tegemoet komen.
Co-leiders hebben veel impact op elkaar, meer dan anderen dat hebben. Leiders moeten dit erkennen en in open gesprekken met elkaar aan de orde stellen. Wat gaat er goed, wat is een uitdaging, waar zitten knelpunten. Dit kunnen emotioneel beladen gesprekken zijn, maar ze helpen beide leiders verder.

Door tijd en energie te investeren in de co-leiderschapsrelatie worden leiders beter.

Bron: HBR

Lees meer Mediascan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.