Checklist doelbewust delegeren

0

Leidinggevenden kunnen onmogelijk alles zelf doen. Daarom is het
verstandig bepaalde taken aan anderen over te laten. Dat heeft echter gevolgen
voor de onderneming als geheel. Doeltreffend delegeren vereist dan ook een
weloverwogen aanpak.

Kiezen van een taak

Zorg dat er altijd een goede afweging wordt gemaakt over welke taken wel en welke niet gedelegeerd kunnen worden. Beleidszaken dienen bijvoorbeeld in eigen hand gehouden te worden.

Selecteren medewerker

Let bij het kiezen van de juiste persoon goed op iemands ervaring en kwaliteiten. Een onervaren iemand mag niet een te moeilijke klus doen. Een ervaren iemand kan daarentegen beter niet opgezadeld worden met een routineklus. De betrokken persoon moet de toegewezen taak een uitdaging vinden. 

Instructies

Zorg ervoor dat de medewerker de gedelegeerde taak goed begrijpt. Belangrijk is dat hij voldoende informatie krijgt over het belang en de inhoud van de taak. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn voor een goede invulling van de opdracht. Tenslotte moet duidelijk zijn welke bevoegdheden de werknemer precies krijgt.

Controleren en begeleiden

De medewerker die een nieuwe taak toegewezen krijgt, moet tijdens de uitvoering begeleid en gecontroleerd worden. Een ervaren werknemer heeft dat meestal minder nodig dan een onervaren werknemer. Het is echter belangrijk dat de leidinggevende er is als zich problemen voordoen. Het stimuleren van de medewerker om problemen zelfstandig op te lossen verdient de voorkeur.

Evaluatie

Een bespreking van de uitvoering van de gedelegeerde taak en de behaalde resultaten is niet alleen leerzaam voor de werknemer. Ook de leidinggevende kan er van leren. Denk ook aan een complimentje als de medewerker dat verdiend heeft.

Juiste houding

Van een gedelegeerde taak moet ook afstand genomen worden. Vertrouwen in de medewerker in kwestie en dit laten blijken bevorderen een juiste uitvoering,  een goede motivatie en een gezonde werkrelatie. 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.