Brainstormen in een groep toch mogelijk

0

De afgelopen tijd verschenen er verschillende artikelen over de ineffectiviteit van brainstormen in een groep.

Deze ineffectiviteit, vooral het gevolg van groepsdenken, werd zelfs wetenschappelijk vastgesteld. Het blijkt dat brainstormen in een groep toch mogelijk is, als maar bepaalde spelregels in acht worden genomen.

Vijay Govindarajan en Jay Terwilliger stellen dat effectief brainstormen in een groep toch mogelijk is. Zij beamen dat als het brainstorm-proces verkeerd wordt aangepakt dat dat dan eerder leidt tot overeenstemming dan tot samenwerking. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat deelnemers aan een brainstorm hun creativiteit kwijt kunnen. Zij zijn van mening dat brainstormen een krachtige methode is voor het genereren van innovatieve ideeën en samenwerking.

Zij geven drie adviezen om groepsdenken tijdens een brainstorm te voorkomen:

 1. Stel een divers team samen
  Leden van het team moeten afkomstig zijn van verschillende afdelingen, een diverse culturele achtergrond hebben en qua leeftijd verschillend van elkaar. Sommige leden moeten echt van de materie waarover gebrainstormd wordt afweten. Anderen moeten ‘onwetend’ zijn. Dit zijn de zogenaamde “WildCards”. Denk bij het samenstellen van het team ook aan verschillende gedrags- en denkstijlen: Ontdekkers (extravert, onderzoekend, comfortabel met onzekerheid, vrij denkend), Ontwikkelaars (creatieve probleem-oplossers, soms introvert, stiller, maar houden ervan om problemen op te lossen of uitdagingen aan te gaan) en Commerciëlen (realistisch, business-minded, praktische probleemoplossers).

Ieder teamlid moet aangemoedigd worden bij te dragen. Introverten moeten nadrukkelijk bij het proces betrokken worden. Het team moet er niet alleen naar streven om nieuwe ideeën te genereren, maar ook manieren zien te vinden om deze snel in praktijk te brengen.

 • Focus op rollen: De klant, de facilitator en ‘middelen’
  Iemand moet eigenaar zijn van de uitkomsten van het proces. Dat is de klant. Deze kan een luitenant hebben, maar niet het gehele team of een groot deel ervan, kan klant zijn. Dat zou groepsdenken bevorderen. Eén persoon moet de beslissingen nemen. Het team moet deze persoon adviseren en hun ideeën met passie verdedigen. Maar het is uiteindelijk de klant die leiderschap moet tonen en een beslissing moet nemen over welke ideeën uitgewerkt gaan worden. Deze rol kan niet gedelegeerd worden.

 

De klant is niet degene de bijeenkomst organiseert of die met het proces bezig is. De klant moet bezig zijn met de gegenereerde ideeën. Een andere persoon, de facilitator, bewaakt het proces. Deze moet de interactie bevorderen, samenvatten, om meer ideeën of alternatieven vragen, etc.

Alle anderen vervullen de ‘middelenrol’. Zij concentreren zich op luisteren, leren, het genereren van ideeën en het voortborduren op de ideeën van anderen. Zij verdedigen hun idee, maar beslissen niet!  Als iedereen met de uitkomst moet instemmen, dan leidt dat onverbiddelijk tot groepsdenken. Dat moet voorkomen worden.

 • Moedig passievolle kampioenen aan
  Veel mensen begrijpen en volgen de eerste twee regels bij een brainstorm. Echter, als deze derde regel niet nageleefd wordt, gaat de echte kracht van collectief denken verloren. En deze kracht zit in “de kracht van één”. Dat lijkt een contradictio in terminis. Samenwerking helpt individuen bij het ontwikkelen en scherpen van hun ideeën en bij het schaven aan hun argumenten. Wanneer dit gebeurt is sprake van het beste van twee werelden, aldus Vijay Govindarajan en Jay Terwilliger.
  En dat is waar de passievolle kampioen een belangrijke rol speelt. Na de brainstorm worden ideeën voorgelegd aan individuele “Kampioenen”. Zij mogen een idee kiezen en dat verder ontwikkelen. Zij mogen daarbij zelf de richting kiezen waarin ze dit idee ontwikkelen, ook al is dat totaal verschillend van de uitwerking in de brainstorm. Passievolle kampioenen mogen ook ideeën kiezen die weinig aandacht hebben gekregen tijdens de brainstorm of die niet gekozen zijn door de klant.

 

Vijay Govindarajan en Jay Terwilliger hebben ondervonden dat van alle ideeën die echt uitontwikkeld worden 50% afkomstig is van passievolle kampioenen. Van de ideeën die ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden is dit 20-30%. Het zijn vaak de ideeën die echte gamechangers zijn.

Een goede brainstorm zorgt ervoor dat teamleden voortbouwen op elkaars ideeën en dat het eindresultaat veel krachtiger is dan wanneer andere technieken worden gebruikt.

Dit vurige pleidooi voor brainstormen in een groep is te vinden op het blog van Harvard Business.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.