Binding met werkgever wordt brozer

0

Nederlandse werknemers zijn beduidend minder trots op hun organisatie dan een jaar geleden. Als gevolg daarvan kijken ze steeds vaker om zich heen naar een andere werkgever.

Dat blijkt uit het periodieke onderzoek van Integron naar medewerkertevredenheid in Nederland.

De algehele tevredenheid van werknemers blijft met een rapportcijfer 7.0 op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Daarentegen daalde het percentage trotse werknemers van 47 procent naar 35 procent.

Een gekke conclusie, waarvoor Stephan van Gelder, directeur van Integron, een verklaring heeft: ‘De tevredenheid van werknemers is al jaren gelijk, en schommelt rond de 7. Maar daarbinnen gebeuren wel degelijk interessante dingen. Mensen verwachten momenteel meer van hun leidinggevende dan voorheen, verlangen meer baanzekerheid en willen een hogere kwaliteit van de organisatie. Wat je vervolgens ziet is dat werkgevers niet aan die hogere verwachtingen tegemoet komen, en dat daardoor de trots daalt.’

Binding met werkgever

Die trots is in feite de verbinding tussen werkgever en werknemer, zegt Van Gelder: ‘Je ziet dat de aanbevelingsloyaliteit nog wel gelijk blijft, maar dat wanneer je mensen vraagt of ze trots zijn op hun werkgever, ze steeds vaker ‘nee’ zeggen. De luchtballon loopt verder leeg, waardoor mensen steeds vaker om zich heen kijken. Op de vraag of mensen over twee jaar nog bij dezelfde baas werken, wordt 20 procent minder vaak ‘ja’ geantwoord. En wanneer mensen een aanbod van een ander bedrijf krijgen, zegt maar liefst 40 procent minder dat ze dan toch kiest voor de huidige baas. Voor werkgevers moet dit echt een wakeup-call zijn wat betreft de binding met haar mensen.’

 

Mannen en vrouwen

Er doet zich ook een opmerkelijk verschuiving voor tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn beduidend minder tevreden over hun werk dan een jaar eerder. Bij vrouwelijke werknemers is juist een omgekeerde beweging te zien. Het onderzoek liet in 2009 nog nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen zien. In 2010 waardeerde de Nederlandse man zijn werk met rapportcijfer 6,93 (7,04 in 2009). Voor de vrouw komt dit op 7,14 tegen 7,00 in 2009. De verschillen komen vooral naar voren in de lagere waardering van mannen voor leidinggevenden en directie en voor het carrièreperspectief .

 

Dertigers

Een andere opvallende ommekeer is dat dertigers nu de minst tevreden werknemers vormen (6,9), terwijl eerdere onderzoeken aangaven dat werknemers zich minder tevreden toonden naarmate zij ouder waren. De jongste groep uit het onderzoek (jonger dan 30) is het meest tevreden (7,3). De onderzoekers stellen verder vast dat de verbondenheid van medewerkers met hun organisatie afneemt.

 

Grote verschillen per sector

De ontwikkelingen per sector tonen grote verschillen. De bouw- en installatiesector, in 2009 nog koploper, duikelde van 7,5 naar 7,1. De transportsector, die in 2009 een duikeling maakte, herstelde zich van 6,5 naar 6,9. Ook in de zorg was sprake van een stijging (van 6,9 naar 7,0). Volgens Van Gelder zijn dat normale schommelingen: ‘Je ziet dat de sectoren die hard door de crisis zijn geraakt, ook in dit onderzoek de hardste klappen krijgen. Dat is normaal.’

 

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.