‘Betere prestaties in zorg door strategische rol HRM’

2

Zorginstellingen kunnen hun prestaties bevorderen door HR Management een prominentere plek te geven in de organisatie.

Dit concludeert dr. Ton Leijten in een whitepaper, geschreven in opdracht van salaris- en HR-dienstverlener ADP.

Volgens Leijten blijft de strategische rol van HRM vooralsnog achter in de gezondheidszorg: ‘Ik praat veel met bestuurders, en zij hebben vooralsnog meer oog voor kostenbesparing en kwaliteitsbevordering. Als het gaat om personeel zijn die bestuurders meer bezig met beheer dan met het ontwikkelingsperspectief. Ze hebben er nog nooit aan gedacht, of ze hebben er simpelweg de noodzaak nog niet van ingezien.’
Toch roert ook de HR-afdeling zich blijkbaar nog niet heel erg: ‘De meeste P&O’ers vinden dat ze heel goed functioneren. Ze zijn meestal bezig met de dagelijkse personele activiteiten als werving en selectie. Het belang van strategische HRM hebben ook de meeste P&O’ers in de gezondheidszorg nog niet ingezien.’ Volgens Leijten zouden HR- afdelingen actiever moeten bijdragen aan de ontwikkelingen in de organisatie. De sector laat daardoor structureel kansen liggen.

Andere rol

Volgens Leijten zijn zowel inhoudelijke als positionele HRM-verbeteringen binnen zorginstellingen wenselijk, mogelijk en noodzakelijk. Om organisatorisch en financieel succesvol te zijn, moet de rol van HRM binnen deze organisaties verschuiven van dienstverlener naar die van adviseur.
‘Op korte termijn zal HR een bijdrage moeten gaan leveren aan de arbeidsmarktproblematiek die ook op deze sector gaat afkomen. Daarnaast kan onder meer de productie verhoogd worden door het optimaliseren van processen. Er is een procesaanpak nodig om de logistiek te verbeteren en daardoor efficiencywinst te verbeteren. Teambuilding is hierin erg belangrijk, en HR is daarbij vooralsnog te weinig betrokken.’
Leijten meent dat HR op drie boeien zou moeten drijven: ‘De eerste is talent management: behouden, binden, en boeien. Geef mensen niet alleen een baan, maar ook een loopbaan. De tweede is prestatiemanagement: laat mensen beter presteren. En de derde is kennismanagement: deel bijvoorbeeld best practices met elkaar waardoor je kennis beter kunt opbouwen.’

Strategisch partner

Leijten constateert in het whitepaper dat de impact van HRM op de prestatie van organisaties immens is. Dit staat dankzij veel onderzoeken niet meer ter discussie, de vraag hoe die impact te realiseren is wel. Volgens hem moet strategisch HRM binnen de zorg zich concentreren op het inzetten van de juiste mensen. Dat is de sleutel tot het verbeteren van sociale en financiële prestaties van zorginstanties.
Het erkennen van de HR-afdeling als adviseur binnen zorginstellingen moet uitmonden in het herinrichten van strategisch HRM. Decentralisatie van de verantwoordelijkheden naar het lijnmanagement op een zo laag mogelijk niveau binnen de organisatie is daarbij van belang. ‘Het uitbesteden van meer operationele werkzaamheden is een instrument dat HR ruimte geeft om meer strategisch te werken. De rol van dienstverlener moet worden ingeruild voor die van business partner. Daarmee staat ontwikkelingsperspectief op de rails en worden kansen benut.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. joost schrage op

    Een eeuwigdurende discusie over de macht van HR. Zie voor mijn reactie arbeidsmarkt.blogo.nl

  2. Boeiend hoe Leijten denkt over het realiseren van het strategische HRM binnen organisaties. Mijn ervaring leert om in te spelen op de vraagstukken waarmee het management worstelt wanneer het gaat om HRM. In gezamenlijkheid vaststellen wat de HR-functie moet inhouden en vandaaruit ook benoemen wat HRM voor de organisatie moet opleveren.

    Vanuit HRM Performance zorgen wij ervoor dat de HR-functie de juiste inhoudt krijgt, en dat kan wel eens een andere inhoud zijn dan alleen uitgaan van de inzet van de juiste mensen op de jusite plaats.