Bedrijven maken zich zorgen over uitstroom talentvolle medewerkers

2

Een op de vijf Nederlandse bedrijven maakt zich de komende tijd zorgen over het eventuele vertrek van hun beste medewerkers.

Ondanks de angst voor vertrek van talent overweegt maar acht procent van de bedrijven om deze werknemers een salarisverhoging aan te bieden. En de animo om de bonus terug op de agenda te zetten is nog lager: slechts vijf procent van de bedrijven overweegt een bonus of een bonusverhoging te geven, aldus recent onderzoek van financieel werving- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting onder meer dan 3.000 financiële, human resources en algemene managers.

De managers kregen de vraag voorgelegd wat hun grootste uitdaging is met betrekking tot people management tijdens de overgang naar economisch herstel. Europees gezien stond de moraal van de staf bovenaan met zeventien procent. Voor Nederland was dit een issue voor vijftien procent van de werkgevers. De Nederlandse bedrijven maakten zich het meest zorgen over het behoud van hun toptalent, het opzetten van open en transparante communicatie tussen management en staf en de hoeveelheid werk die hun huidige teams moeten verzetten.

Gevraagd naar wat ze geleerd hadden van de crisis, wijst 34 procent naar communicatie. De bedrijven zien de noodzaak van meer interne communicatie. In de meeste West-Europese landen lag dit percentage nog hoger. Ongeveer dertig procent van de Nederlandse bedrijven wees ook op het beter managen van tijd en prioriteiten, het beter inschatten van risico’s en het opbouwen van kennis.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

  Hoewel daar genuanceerd over kan worden gedacht is een op materialisme gebaseerde bonuscultuur of welke vorm van extra (prestatie-) beloning voor een door een medewerker uitstekend of goed uitgevoerd takenpakket uit den boze.

  Meer loon is ??n van de slechtere bindmiddelen om talentvolle medewerkers te behouden. Het effect van een hogere beloning is al na twee of drie maanden “uitgedoofd”. Datzelfde geldt voor bindingspremies e.d.
  Loyaliteit en betrokkenheid van medewerkers zijn niet met geld te koop.

  Beter is te zoeken naar een optimale afstemming tussen medewerker en organisatie door realistisch management van wederzijdse verwachtingen. Dit vereist onder meer heldere (concrete) communicatie over te bereiken doelen, het vervullen van een voorbeeldfunctie door de top van de organisatie, het tonen van wederzijds respect en betrokkenheid en het wederzijds nakomen van gemaakte afspraken.

  Een aardig voorbeeld zien we terug in o.a. de voetballerij. Veel geld wordt ge?nvesteerd in transfers van “talentvolle spelers” en een hoge schuldenlast is daarvan het resultaat.
  Het resultaat is dat het managen van onrealistische verwachtingen door bestuurders en hun achterban al snel kan leiden tot grote financi?le problemen.

 2. Diana Russo op

  Gelukkig dat bedrijven liever niet naar het middel van salarisverhoging & bonus grijpen als bindmiddel (helemaal eens met @henk dat het ??n vd slechtere bindmiddelen is). En terecht dat bedrijven zich zorgen maken. Zij zullen zich dan ook meer moeten gaan richten op de persoonlijke behoeftes en drijfveren van de medewerkers en het beleid & instrumenten daarop afstemmen (binnen de mogelijkheden van het bedrijf). Dat betekent ook dat afdelingen zoals HR, Communicatie en Marketing de handen ineen moeten slaan en dit vraagstuk vanuit een multidisciplinair perspectief zouden moeten gaan benaderen. Bovendien zal het Engagement Beleid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering moeten worden: duidelijk gekoppeld aan de Visie & Strategie. Op die manier komt er consistentie in boodschap en bedrijfsvoering, die de verschillende doelgroepen van medewerkers aan zal spreken/dienen.