Bad Manager Index: Impact van leiderschap op human relations

1

Mark de Lat is Directeur Consultancy bij Randstad Nederland. ‘Bad Manager Index: Impact van leiderschap op human relations’ is het onderwerp van zijn workshop tijdens de HR GuruSummit 2011.

In een interview met een medewerker van P&Oactueel geeft Mark de Lat een toelichting over dit onderwerp.

Wat is het grootste misverstand binnen HR? 
"Ik wil niet zozeer spreken van een misverstand, eerder van een valkuil. Het HR-vak kent in vele gevallen een praktische insteek, waarbij het risico aanwezig is dat men voorbij gaat aan de complexiteit van organisaties en werkgemeenschappen. Een van deze complexe zaken is de interactie tussen leidinggevenden en medewerkers. We weten dat organisaties die er in slagen om strategie te vertalen naar individuele medewerkers en die ook weten uit te leggen wat de medewerker bijdraagt circa 7% meer rendement maken. Echter in de praktijk zien we dat het knap lastig is om een goede vertaling te maken. Daarbij weten we dat het daadwerkelijk implementeren van HR-praktijken door het lijnmanagement geen sinecure is. En ook is bekend dat de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers een belemmerende danwel bevorderende werking heeft op de productiviteit van medewerkers. Echter het simpelweg aangeven "…handel de volgende checklist af en u hebt succes.." is daarbij niet de oplossing."    

Wat kun je daar aan doen? (Bad Management Index)
"Het is inmiddels wel mijn rotsvaste overtuiging dat leidinggevenden een cruciale rol vervullen in wat ik de HR- waardeketen noem. De leidinggevende vertaalt de koers van de organisatie, ondersteunt en coacht medewerkers en beïnvloedt daarmee gedrag in de gewenste richting. Althans dat is een rol die we leidinggevenden toedichten. Op tal van plaatsen wordt echter zichtbaar dat deze gedragsbeïnvloeding niet tot de gewenste resultaten leidt. Er is bijvoorbeeld sprake van een hoog ziekteverzuim op een afdeling, een lage productiviteit, onrust, regelmatige ontslagzaken et cetera. Met de Bad Manager Index – zo benoemd door dr. John Sullivan – wordt er met name op gezinspeeld het lef te hebben om zichtbaar ‘bad management’ bespreekbaar te maken. En in mijn ogen betekent dit niet dat we managers aan de schandpaal moeten nagelen, maar juist – vanuit HRM – moeten ondersteunen in hun rol."

Hebt u ervaring met de implementatie van de Bad Management Index? Zo ja, welke resultaten hebt u hiermee geboekt? 
"
Vanuit de hulpmiddelen die er zijn, variërend van genoemde indicatoren tot tevredenheidsonderzoeken en gericht onderzoek naar leiderschapskwaliteiten, zie ik met name het resultaat van het benoembaar maken van gewenst en ongewenst (management) gedrag. Daar waar het lukt om samen met de lijn en HRM tot, laten we het noemen, leiderschapsdialogen – in plaats van ‘zwartepieten’ – te komen, zien we goede resultaten."   

Heeft het werk van Lynda Gratton impact gehad op uw HR-werkzaamheden? Zo ja, welke?
"De impact van het denken van Lynda Gratton zit voor mij in het bewust worden van de cruciale rol die de leidinggevende speelt in de interactie met medewerkers. Daarnaast maakt zij regelmatig duidelijk hoe belangrijk het is om werk in een bredere context te zien. Werk heeft effect op het individu (de werknemer), zijn/haar gezin, de organisatie en de maatschappij. Dit klinkt misschien abstract, maar we moeten het belang van werk niet onderschatten wat betreft psychologische, sociale en maatschappelijke consequenties. En juist binnen organisaties moeten we, letterlijk en figuurlijk, zuinig zijn met werk en de talenten die daarvoor nodig zijn."      

Wat is het verband tussen de BMI en de Future Proofed Company? Is er een verband?
"In mijn persoonlijke opvatting heeft de leidinggevende een belangrijke rol in het vormgeven van de future proofed company door zich volledig te wijden aan het ontwikkelen van talent. Dit vraagt om inzicht in de kwaliteit van leiderschap en daarmee in de ‘bad manager index’."

Meer over de HR GuruSummit 2011 »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Er zitten natuurlijk correcte statements in het verhaal. Echter alles overziend is het allemaal onzin; mosterd na de maaltijd die wel past bij de denkwijze van zelfbenoemde consultants. Het gaat er uiteraard om er voor te zorgen dat wordt zekergesteld dat iemand die een managersfunctie uitoefent of gaat uitoefenen competent en gekwalificeerd is. Al die zaken die je, zoals in bovenstaand stuk beschreven in de managementsetting zou moeten kunnen houden verband met essentiele jobcriteria Die kun je vooraf met psychometrie en assesment meten.
    Hoe kan iemand in hemelsnaam stellen dat de rol van een leidinggevende cruciaal is in de interactie met medewerkers. Dit is in essentie nou juist het enige bestaansrecht van die leidinggevende. Een “bad manager index” is fictie. Professionele werving & selectie bestaat wel. Erger geitenharensokken geredeneer kun je je toch nauwelijks voorstellen. Maar ja, Pecunia Non Olet.