Ambitieuze HR-voornemens voor 2010

0

Heeft de HR professional ook goede voornemens voor 2010? Jazeker, want hoewel er de afgelopen maanden veel is veranderd (zo is de helft van u dichter bij de directie komen te staan en een derde dichter bij de lijn), ligt er ruim voldoende werk om de mouwen eens goed bij op te stropen het komende jaar.

Dat blijkt uit het maandelijkse onderzoek van P&Oactueel.

Allereerst vroegen we u naar de belangrijkste HR-prioriteiten voor 2010. Direct valt op dat ‘strategisch HR-beleid’ het meest favoriete antwoord is. Ook in de latere antwoorden valt het woord strategie veel. Blijkbaar is het een onderwerp waarvan u vindt dat het aan het begin van een nieuw decennium eens grondig moet worden aangepakt. Naast klassieke HR-aandachtsgebieden als ziekteverzuim en ontwikkeling worden ook drie andere onderwerpen veel genoemd worden. Zo wil een kwart van u gaan beginnen met leeftijdsbewust generatiebeleid, tien procent wil werk gaan maken van diversiteitsbeleid en en vijf procent zich bezig gaan houden met duurzaam ondernemen.

Inhaalslag

Voorts vroegen we u wat u als het belangrijkste punt uit het HR-plan beschouwt. Wederom klinken de woorden ‘strategisch HR-beleid’ erg veel, maar er zijn ook meer prioriteiten. Zo is er veel aandacht voor de ontwikkeling en groei van de medewerker. Blijkbaar is er een flinke inhaalslag te maken nadat in 2009 nogal op de kleintjes moest worden gelet. Een enkeling geeft zelfs aan weer te willen werven. Verder worden genoemd: het bevorderen van eigen inzicht in loopbaanplanning en het streven naar meer verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers, professionalisering van HR, effectiviteit, duidelijkheid, communicatie, external and internal employer branding, generatiebeleid en gezondheidsbeleid.

Ambities, ook persoonlijk

Ook wilden we graag van u weten wat u beschouwt als de belangrijkste ambities op HR-gebied, zowel voor het bedrijf als voor uzelf. Voor het bedrijf zijn de belangrijkste doelstellingen: businesspartner worden en blijven, het afslanken en verbeteren van de organisatie, het op orde krijgen van de basistaken waardoor meer aandacht overblijft voor kerntaken, het creëren van een gezond personeelsbestand, het behouden van aandacht voor preventie, het verder optimaliseren van interne processen en beleid, inclusief het bewaken van het navolgen ervan, het opstarten van arbeidsmarktcommunicatie en het begeleiden bij een cultuur- en organisatieverandering. Twee ondervraagden hielden het algemeen (maar mooi) door te zeggen: ‘Mijn HR-ambitie is vanuit HR bijdragen aan en zorgen voor de toekomst van ons bedrijf na de crisis.’ En: ‘Mensen die dingen laten doen waar ze hun sterke punten maximaal bij in kunnen zetten.’

Toch is het nog maar de vraag of die doelstellingen daadwerkelijk worden behaald. Flink wat ondervraagden geven namelijk aan solliciteren als belangrijkste ambitie te beschouwen. Een aantal wil groeien binnen het huidige bedrijf (‘Ik wil graag HR-directeur worden of liever nog: directeur HR & Operations’) maar een deel zoekt zijn of haar heil ergens anders (‘solliciteren naar functies in het buitenland’).

Kweekvijver

Als persoonlijke HR-ambities worden verder genoemd: het werven van een flink aantal nieuwe medewerkers, het verminderen van het verloop, het binden/boeien van personeel, het worden van een kweekvijver voor leidinggevenden en het maken van een HR Q&A-manual.

Rust en genieten

Ten slotte vroegen we u of u iets in uw werk wilt veranderen ten opzichte van het turbulente jaar 2009. ‘Jazeker’, antwoordt u massaal: beter naar mezelf luisteren, beter plannen, beter prioriteren, meer coachen en minder zelf doen, meer focus en structuur, meer orde scheppen en minder ad hoc werken, meer strategisch werken, meer tijd inplannen om na te denken en meer tijd vrijmaken voor het maken van echt beleid. Hoe mooi en nobel de antwoorden ook zijn, slechts twee springen er uit qua originaliteit en trefzekerheid. Eén persoon schreef ‘Hoezo turbulent? 2009 nodigde juist uit tot reflectie’ en een ander schreef veranderingen in het nieuwe jaar wèl te zullen omarmen: ‘Ik ga genieten van het jaar 2010 dat weer wat meer ruimte zal geven.’

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.