Aantal vrouwen aan de top neemt langzaam toe

2

Vorig jaar nam het aantal vrouwen met een topfunctie in het bedrijfsleven iets toe, blijkt uit onderzoek onder bijna 250 Nederlandse bedrijven die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. Tussen 2013 en 2014 steeg het aandeel vrouwen in de top bij de bedrijven gemiddeld van 19,8 naar 20,9 procent.

Deze stijging betekent niet dat de politiek nu kan stoppen met het stimuleren van bedrijven om meer vrouwen te benoemen op hoge posten in de directie en het management. Dit adviseert de commissie die de vorderingen bijhoudt.

‘Hou vol, zet beleid voort en continueer succesvolle bestaande initiatieven en stimuleer vernieuwing’, is de boodschap die de commissie aan Den Haag wil meegeven. De cijfers die dinsdag werden gepresenteerd, tonen volgens de commissie aan dat de zelfregulering een effectief instrument is voor meer vrouwen aan de top.

Vergeleken met het buitenland loopt Nederland ver achter als het gaat om het aantal vrouwen in de raden van bestuur en in raden van commissarissen. We streven ernaar dat 30 procent van de topfunctionarissen uit vrouwen bestaat, maar aan die norm voldoen nog niet veel bedrijven. De wet waarin dit is opgenomen, wordt dit jaar door de Tweede Kamer geëvalueerd.

Het Charter Talent naar de Top bestaat sinds 2008 en het lijkt erop dat het initiatief nu vruchten begint af te werpen, aldus de commissie. Ondertekenaars van het charter presteren stukken beter dan bedrijven die dit niet hebben ondertekend. Bijna 44 procent van de raden van bestuur en ruim 21 procent van de raden van commissarissen van de ondertekenaars voldoen al aan het streefcijfer, tegen een kleine 9 en ruim 11 procent bij andere ondernemingen.

De commissie vraagt de politiek verder om te werken aan maatregelen die het makkelijker maken voor ouders om werk met de zorg van een gezin te combineren. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe regeling voor zwangerschap en ouderschapsverlof.

Vrouwen zelf zouden daarnaast minder bescheiden moeten zijn en zouden meer kunnen wedijveren om in de top aan de slag te komen, vindt de commissie. Vrouwen mogen zich best wat sterker bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, is een van de aanbevelingen. Ook zouden ze in hun carrière de waarde van nevenfuncties meer moeten erkennen.

Bron: ANP

Lees ook: Minder optimisme positie vrouwen in bedrijven en Tekst in vacature kiest al voor man of vrouw

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Jan van der Zanden op

  Alleen als meer vrouwen op de middelbare school en universiteit exact/bèta kiezen (techniek, economie) stijgt het percentage.

  En anders worden het excuus Truzen!

  Je hebt nu eenmaal de juiste vooropleiding nodig voor een topfunctie. Dat ontkennen is de grootste dwaasheid die momenteel in ons land rondwaart. Al die stimuleringsmaatregelen over zelfvertrouwen en anti discriminatie is contraproductieve symptoombestrijding die de oorzaak niet wegneemt.

  Er zijn echt heel goede topvrouwen (ook slechte trouwens, net als er ook slechte topmannen zijn!), maar niet zo veel als mannen helaas. Het percentage topvrouwen (20) komt nu vrijwel overeen met het percentage vrouwen dat exact heeft gestudeerd (zie http://www.VHTO.nl). Meer benoemingen leidt dus vrijwel zeker tot uitholling van kwaliteit!

  Laat Bussemaker dus, voor zo ver ze daar al invloed op heeft, meisjes en vrouwen stimuleren om exact te kiezen. Dat helpt Nederland vooruit!

 2. Ivo Borggreve op

  <div>Wat mij betreft is diversiteit de verrijking dus ook de studieachtergrond.</div>