10 bouwstenen voor geweldige teams

0

Teamwork is belangrijk. Door niet goed functionerende teams zijn er ongelukken gebeurd in kerncentrales, zijn vliegtuigen neergestort en gaan bedrijven failliet. Echter, een aantal individuen bij elkaar zetten en dat een team noemen is natuurlijk niet voldoende voor een goed functionerend team.

Aan een goed functionerend team moet gewerkt worden. Er moet rekening gehouden worden met psychologische processen om een team te krijgen dat goed presteert. Jeremy Dean stelt dat, hoewel ieder team anders is, er zeker universele principes zijn die voor ieder team gelden. Hij geeft een opsomming van wat psychologen ontdekt hebben op dit gebied:
1. Geef prioriteit aan sociale vaardigheden

Het samenstellen van een goed team komt niet neer op het bij elkaar zetten van de slimste medewerkers van de organisatie.

Volgens onderzoek van Woolley et al. (2010) hebben goed functionerende groepen sociale sensitiviteit. In deze studie werden 699 personen geobserveerd die in groepen van twee tot vijf personen werkten. Intelligentie bleek geen goede voorspeller van goed functionerende teams. Sociale sensitiviteit bleek juist wel zeer belangrijk. Deze bevinding wordt bevestigd in diverse andere onderzoeken.

Intelligente mensen bij elkaar zetten is dus niet voldoende. Het draait om de sociale dynamiek. Wie luistert er? Wie geeft opbouwende kritiek? Wie ondersteunt? Goede teams hebben goede sociale vaardigheden.
2. Zorg voor een gemengd team

De eerdergenoemde Woolley concludeerde tevens dat gemengde teams – teams met mannen en vrouwen – het beter deden dan teams waarin alleen mannen zaten. In verschillende andere onderzoeken wordt geconcludeerd dat bedrijven met directies waarin mannen en vrouwen zitten het beter doen dan bedrijven met alleen mannen in de directie.

Maar teams met enkel vrouwen is ook niet goed. Hoogendoorn et al. (2011) liet teams een opdracht vervullen en vond dat gemengde teams het veel beter deden dan teams met alleen mannen of vrouwen.
3. Bouw aan vertrouwen

Samenwerken is moeilijk als je elkaar niet vertrouwt. Bovendien moet een team betrouwbaar overkomen om effectief te kunnen functioneren richting anderen. Teams die betrouwbaar overkomen onderhandelen beter met andere teams (Naquin & Kurtzberg, 2009). Je doet (liever) geen zaken met teams of organisaties die je niet vertrouwt. Het vertrouwen dat je stelt in een groep wordt bepaald door het gepercipieerd minst betrouwbare lid. Eén rotte appel in het team kan het dus verpesten voor de andere teamleden.

4. Gebruik humor
Als teamleden elkaar niet vertrouwen ontbreekt wellicht humor. Professor William Hampes concludeert in een studie dat mensen met meer gevoel voor humor door anderen als betrouwbaarder worden gezien (Hampes, 1999).

Bovendien, als er veel groepsdynamiek is, gaan mensen grapjes maken en met elkaar praten. Ook privé. Humor kan een signaal zijn dat teamleden het goed met elkaar kunnen vinden.  Door humor wordt stress gereduceerd, zijn mensen creatiever, wordt effectiever gecommuniceerd en worden teams hechter (Romero & Pescosolido, 2008).

5. Zorg voor een mix van extraverte en introverte persoonlijkheden
Volgens Jeremy Dean denken we dat extraverte mensen betere ’teamspelers’ zijn; zij bewegen zich makkelijker in teams, communiceren makkelijker met anderen.

Echter, introverte mensen zijn nodig voor een juiste balans in het team, zo ondervonden Bendersky & Shah (2012) in een onderzoek naar samenwerking tussen introverte en extraverte mensen. Over het algemeen, als een team zich ontwikkelt, presteren extraverten minder goed en introverten beter dan verwacht.

6. Bepaal doelstellingen en…
Een van de grootste belemmeringen voor het effectief functioneren van een team is het ontbreken van duidelijke doelstellingen. Echter, niet alleen doelstellingen moeten worden geformuleerd….
7. …rolverdeling

Ook al kent iedereen de doelstellingen, dan hoeft het nog niet duidelijk te zijn hoe deze doelstellingen behaald moeten worden. Leden van teams weten regelmatig niet wat er van hen verwacht wordt. Een onduidelijke rolverdeling is vooral problematisch bij wijzigende omstandigheden, wanneer een team zich moet aanpassen. Als de rolverdeling niet duidelijk is functioneert een team niet.

8. Vertel het verhaal
Om effectief samen te werken is het goed om te weten binnen welk kader dat wordt gedaan. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Psychologen bestempelen deze ‘verhalen’ soms als mentale modellen. Mensen gebruiken mentale modellen om de wereld om hen heen te structureren en om richting te geven aan hun handelen. Als de mentale modellen van leden van teams overeen komen presteren ze beter.

Westli et al. (2010) bijvoorbeeld zagen dat leden van een medisch team beter presteerden als de mentale modellen van de leden overeen kwamen. Mensen die hetzelfde verhaal delen handelen vaker vanuit automatismen.
9. Bondige communicatie

Als teams fouten maken komt dit vaak door ineffectieve communicatie. In een complexe omgeving komt informatie vaak uit verschillende bronnen. Wie weet welke informatie belangrijk is? Goed presterende teams communiceren helder over de meest belangrijke informatie, nog voordat om die informatie gevraagd is. Zij filteren op effectieve wijze deze meest belangrijke informatie.

10. Leiderschap
Teams profiteren van goed leiderschap. Het gaat dan over motivatie, het verdelen van taken en een goede probleemanalyse. Maar er is meer dan dat.

Goede leiders zorgen ervoor dat de bovengenoemde soft skills ontwikkeld worden en in voldoende mate aanwezig zijn in het team. Zij zorgen voor een juiste mix van mensen in het team, moedigen communicatie aan, vertellen ‘het juiste’ verhaal en gebruiken humor om vertrouwen op te bouwen.

Dit artikel, waarvoor tevens geput is uit het werk van Salas et al., 2000, is te vinden op het PsyBlog.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.