JurisprudentieZorgdirecteur liegt over cv. Kan werkgever loon terugvorderen?

0

Een zorgdirecteur heeft gelogen over een aantal zaken op zijn cv. De werkgever wil daarom de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk vernietigen en het betaalde loon terugvorderen. Kan en mag de werkgever dit op deze manier doen? 

Wat eraan voorafging

Een werknemer treedt op 1 januari 2017 in dienst als directeur zorg bij een zorgorganisatie. Volgens zijn cv heeft hij een aantal opleidingen gedaan bij beroepsverenigingen en is hij psychotherapeut BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Al snel blijkt dat niet alle informatie op het cv van de werknemer klopt. Het blijkt onder meer dat verschillende opleidingen niet zijn gevolgd, dat hij niet bekend is bij beroepsverenigingen en hij nooit in het BIG-register ingeschreven is geweest. Dat laatste was een vereiste voor het verlenen van zorg aan individuele patiënten in zijn functie.

De werkgever wil de arbeidsovereenkomst vernietigen op grond van bedrog en het uitbetaalde loon terugvorderen. Deze vernietiging komt niet uit het arbeidsrecht maar uit het algemene recht. Zo’n vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling werd verricht. Daardoor zou de arbeidsovereenkomst dan, achteraf bezien, nooit hebben bestaan. Dat betekent ook dat het loon dan onverschuldigd is uitbetaald.

Bij de rechter

De kantonrechter oordeelt dat een beroep op deze buitengerechtelijke vernietiging alleen in bijzondere gevallen kan. Dit heeft te maken met o.a. het gesloten stelsel van het ontslagrecht en de grote effecten van de terugwerkende kracht. In hoger beroep oordeelt het hof net iets anders. Het kan wel maar alleen als is voldaan aan een extra vereiste: dat de arbeidsovereenkomst vrijwel nutteloos is geworden.

De Hoge Raad in cassatie oordeelt anders: die extra eis die het hof stelt, is onterecht. Als een werknemer door dingen te verzwijgen of te liegen de werkgever ertoe beweegt om een arbeidsovereenkomst te sluiten, is er sprake van bedrog, aldus de Hoge Raad. De werkgever kan zich dan beroepen op de buitengerechtelijke vernietiging. Als er dan onverschuldigde betalingen zijn gedaan moeten die worden terugbetaald. In het geval de werkgever voordeel heeft gehad van de vernietigde arbeidsovereenkomst, kan dat voordeel daarmee verrekend worden. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het hof en verwijst de zaak naar een ander gerechtshof die nu uitspraak over de zaak zal doen.

In de praktijk

Als een werkgever ontdekt dat een werknemer gelogen heeft over zijn ervaring of opleiding, volgt er vaak ontslag op staande voet. In dit geval koos de werkgever voor een andere route; een route waarbij naast het beëindigen van de arbeidsrelatie ook het loon teruggevorderd kon worden. Dat is niet altijd het volledige loon. Een eventueel voordeel dat de werkgever van de arbeidsovereenkomst heeft gehad, kan verrekend worden. Ook kan de rechter oordelen dat het om redenen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om het hele bedrag terug te vorderen.

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:213, 7 februari 2020
Lees de volledige uitspraak op antwoordbank XpertHR!

  • Antwoordbank XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.