JurisprudentieWordt vervallen functie van zieke werknemer de bedongen arbeid?

0

De functie van een zieke medewerker vervalt tijdens de re-integratie. Wordt de nieuwe functie nu automatisch de nieuw bedongen arbeid?

Wat eraan voorafging

Een wetenschappelijk medewerker raakt in 2007 volledig arbeidsongeschikt. Medio 2008 hervat ze haar werkzaamheden gedeeltelijk in haar eigen functie. Als haar functie door een reorganisatie vervalt, gaat ze gedeeltelijk werken in de functie van senior projectleider. Medio 2010 valt ze opnieuw uit, met dezelfde klachten als voorheen. De werkgever betaalt het loon door. In 2011 krijgt de medewerkster met terugwerkende kracht vanaf augustus 2010 een WAO-uitkering toegekend. Die wordt eerst overgemaakt aan de werkgever en vanaf 1 januari 2012 rechtstreeks aan de medewerker.

Als de arbeidsovereenkomst in 2014 eindigt door opzegging met toestemming van het UWV, vordert de werkgever een bedrag van ruim 17.000 euro van de medewerkster: het verschil tussen loon en uitkering over die periode van juli 2010 tot eind december 2012. Volgens de werkgever was er over die periode geen loon verschuldigd.

Bij de rechter

De kantonrechter oordeelt dat de functie van senior projectleider niet de nieuw bedongen arbeid is maar nog steeds passende arbeid. Daarom startte er geen nieuwe loondoorbetalingsperiode toen de medewerkster in 2010 opnieuw uitviel. Na een wachttijd van vier weken rustte er geen betalingsverplichting meer op de werkgever. De werkneemster moet de bedragen terugbetalen. De werkneemster betaalt netjes terug maar gaat wel in hoger beroep tegen de beslissing.

Het hof
Het hof stelt vast dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of de werkzaamheden van 24 uur per week als senior projectleider aan te merken zijn als voorgezette re-integratiearbeid of als werkzaamheden in het kader van een nieuw overeengekomen arbeidsovereenkomst.

Volgens het hof is er geen nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan. Er is wel een nieuw document gemaakt maar daarin zijn alleen de werkzaamheden en de functienaam aangepast aan de werkelijkheid. Bovendien staat boven dit document “Wijziging op de arbeidsovereenkomst”. De arbeidsduur van 36 uur per week en alle andere voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven. Voor de aanspraak die de werkneemster doet op loondoorbetaling bij ziekte, zou er sprake moeten zijn van een nieuwe arbeidsovereenkomst waarbij de re-integratiearbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden. En dat is hier niet het geval.

In de praktijk

Wanneer wordt passend werk nieuw bedongen arbeid? Zolang de medewerker passende arbeid verricht, ontstaat er geen nieuwe loondoorbetalingstermijn als de medewerker opnieuw uitvalt. Het is wel van belang dat duidelijk is dat er nog steeds sprake is van een re-integratietraject. Anders zou de rechter kunnen oordelen dat de bedongen arbeid inmiddels passende arbeid is geworden.

Meer over wanneer passende arbeid (stilzwijgend) de bedongen arbeid wordt? Klik verder.

Uitspraak:  ECLI:NL:GHDHA:2017:3240, 21 november 2017

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.