JurisprudentieWerknemer past niet meer bij groeiend bedrijf. Reden voor ontbinding?

0

Een werknemer die al bijna 30 jaar voor een bedrijf werkt, kan zich moeilijk aanpassen aan de nieuwe manier van werken en hiërarchie van een flink gegroeid bedrijf. De werkgever wil de arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Wat vindt de rechter daarvan?

Wat eraan voorafging

Een vertegenwoordiger komt in 1988 in dienst bij een kleine groothandel die in de loop der jaren uitgroeit tot een groot bedrijf. De medewerker groeit ook door tot de functie van Senior Technisch Specialist. Vanaf 2010 ontstaat er steeds meer discussie tussen de medewerker en het management over het gevoerde beleid. In 2014 komt er een nieuwe leidinggevende en in 2015 een nieuwe algemeen directeur. De medewerker heeft diverse gesprekken met de directeur over zaken waar de werknemer het niet mee eens is. De directeur toont begrip voor de medewerker, maar raadt hem ook aan zich te richten op zaken die binnen zijn invloedssfeer liggen.

In maart 2016 valt de medewerker voor 50% uit vanwege spanningsklachten. Er vinden verschillende gesprekken plaats en in mei start de medewerker met een coachingstraject. In juli laat de directeur weten dat hij de match die er vroeger was tussen de medewerker en het bedrijf nu niet meer ziet. Gezien de onverzettelijkheid verwacht hij niet dat de werknemer zich zal gaan conformeren aan het beleid. Dat maakt de situatie voor het bedrijf en voor de medewerker niet langer acceptabel. De directeur spreekt wel zijn waardering uit en geeft aan dat er een nieuwe, kleine vestiging komt en dat de werknemer de aangewezen persoon lijkt om dat bedrijf op de kaart te gaan zetten.

De werknemer zegt dat zijn motivatie daarvoor minimaal is. In november is de werknemer volledig arbeidsongeschikt. Vanaf december 2016 tot oktober 2017 volgt er een mediation-traject, en in de tussentijd zijn er nog gesprekken over een re-integratie in de eigen functie. De werknemer stuurt nog een memo van 23 pagina’s met 7 bijlagen met zijn visie op wat er allemaal is gebeurd. In februari 2018 is de werknemer weer 100% arbeidsgeschikt. De werkgever dient dan een ontbindingsverzoek in.

Bij de rechter

De rechter moet beoordelen of er hier sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever is van mening dat bij de werknemer grote onvrede en frustratie bestaat over de ontwikkelingen bij de werkgever. Ondanks vele gesprekken, coaching en mediation is de kloof tussen werkgever en werknemer alleen maar groter geworden. De werkgever heeft er geen vertrouwen meer in dat er nog op een vruchtbare wijze kan worden samengewerkt.

De werknemer vindt dat de werkgever geen goede werkgever is geweest. Hij heeft hem geen veilige werkplek geboden en heeft de overplaatsing willen doordrukken onder dreiging van ontslag. De rechter oordeelt dat de arbeidsrelatie inderdaad is verstoord en ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding. De werkgever heeft de werknemer duidelijk aan boord willen houden door middel van gesprekken, coaching en mediation, oordeelt de rechter. De werknemer was overduidelijk niet bereid het verleden achter zich te laten, wat ook blijkt uit de memo van 23 kantjes waarin hij nog eens alle kritiekpunten en frustraties uit het verleden aan de orde stelde. De door de werknemer gevraagde billijke vergoeding kent de rechter niet toe. De werkgever heeft weliswaar niet op alle punten de schoonheidsprijs verdiend, maar dat valt niet aan te merken als de vereiste ernstige verwijtbaarheid.

In de praktijk

Het gebeurt regelmatig dat een bedrijf harder groeit dan een werknemer kan bijbenen. Als een werkgever de situatie zorgvuldig aanpakt en bekijkt waar de werknemer wel mee kan, met opleidingen of coaching, dan kan het tij wellicht tijdig gekeerd worden. Maar soms werkt het gewoon niet meer. Als de werkgever zijn taak als een goed werkgever zorgvuldig oppakt, behoort een ontbinding zeker tot de mogelijkheden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2018:3490, 26 april 2018
Samenvatting op XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.