JurisprudentieWerknemer komt te laat terug van vakantie. Welke sanctie geldt?

0

Een werkgever ontslaat een werknemer die te laat terugkomt van vakantie op staande voet. Maar is die uiterste remedie wel de passende sanctie? Lees hieronder hoe het hof daarover oordeelde.

Wat eraan voorafging

Een productiemedewerker die al bijna een jaar arbeidsongeschikt is door knieklachten, wil vier weken op vakantie. De werkgever geeft daar geen toestemming voor. Hij mag wel twee weken op vakantie: van 6 tot en met 19 augustus. Op 20 augustus constateert de operationeel manager dat de medewerker niet thuis is. De werkgever stuurt de werknemer een verzoek zo snel mogelijk naar huis te komen.

Ziek tijdens verlof?
De werknemer laat per e-mail weten dat hij op 16 augustus ziek is geworden door het eten van verkeerd voedsel en dat hij twintig dagen niet mag reizen. De werkgever vraagt om een doktersverklaring en een bewijs dat hij van plan was op tijd een vliegtuig naar huis te nemen.

De werkgever wijst de werknemer meteen op de mogelijke consequenties van zijn afwezigheid: een eventuele loonstop of zelfs ontslag. De werknemer stuurt de doktersverklaring en een kopie van een vliegticket, maar het ticket blijkt vals te zijn. De arboarts in Nederland ziet de doktersverklaring en constateert dat de klachten en beperkingen in geen enkele verhouding staan tot de diagnose. Op 27 augustus ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet.

Bij de rechter

De werknemer vraagt bij de rechter om vernietiging van het ontslag op staande voet. De kantonrechter wijst die vordering af en ook bij het hof vangt de werknemer bot. De werknemer is niet op tijd teruggekomen van vakantie en heeft onjuiste informatie verschaft. Hij heeft eerst gelogen over zijn geplande terugkeer en heeft vervolgens helemaal niet meer gereageerd. Dat de werknemer vindt dat de werkgever zijn verlofverzoek had moeten goedkeuren, doet niet ter zake. Het hof vindt het ontslag, de ernst en de aard van de dringende reden afwegend tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, gerechtvaardigd.

Juist handelen
De werkgever heeft naar het oordeel van het hof in deze kwestie zorgvuldig gehandeld. De werkgever heeft om opheldering gevraagd over afwezigheid van de werknemer en heeft de werknemer de gelegenheid gegeven om die opheldering te verschaffen. Ook heeft de werkgever voldoende tijd, en een laatste termijn daarvoor, gegeven. De werknemer had daaruit, zeker na de loonstop die werkgever inmiddels had toegepast, moeten begrijpen dat hij voor die eindtijd moest reageren om te voorkomen dat hij ontslagen zou worden.

In de praktijk

Is ontslag op staande voet de juiste sanctie als een werknemer niet op tijd terug is van vakantie? Niet altijd. Ontslag op staande voet is de meest vergaande arbeidsrechtelijke sanctie. Een sanctie die niet licht mag worden toegepast. Het kan zijn dat een andere sanctie, zoals een waarschuwing of het stopzetten van het loon passender is. Maar eerder oordeelde het hof ook al eens dat negeren van een verlofperiode waarover onderhandeld is en het dan toch later terugkomen van vakantie, reden voor ontslag op staande voet kan zijn.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:3504,  26 september 2019
Lees de volledige uitspraak op XpertHR!

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR, de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie  >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.