JurisprudentieWerkgever vraagt om ontbinding zonder dossieropbouw bij mismatch

1

Een werkgever krijgt klachten over het werk van een werknemer en wil het contract met deze werknemer al binnen het eerste half jaar beëindigen. Maar de dossieropbouw is matig. Zo omvat het dossier slechts één gesprek en geen verbeterplan. Ontbindt de rechter deze arbeidsovereenkomst?

Wat eraan voorafging

Een werknemer wordt door de werkgever benaderd voor een functie als betonmixer. Hij komt in juni 2018 in dienst op een salaris van 3.400 euro bruto per maand. Het is een klein bedrijf, naast de directeur werken er nog twee mensen – inclusief de werknemer. Voordat hij bij deze werkgever aan de slag ging, had de werknemer een functie als mengmeester bij een ander bedrijf, vrijwel dezelfde functie.

In oktober 2018 spreekt de directeur de werknemer aan op zijn functioneren: de werknemer moet beter en sneller werken. In november komen er klachten binnen over de wisselende en slechte kwaliteit van het door de werknemer gemixte beton. Die kwaliteit is een risico in bouwprocessen en de afnemers overwegen over te stappen naar een andere leverancier. De werkgever legt de werknemer begin december een vaststellingsovereenkomst voor. Maar daar gaat de werknemer niet mee akkoord. Hij wil liever zoeken naar een oplossing.

Op 18 december krijgt de werknemer een uitnodiging van de werkgever voor een gesprek over zijn functioneren. De dag erna meldt hij zich ziek. De bedrijfsarts oordeelt dat er sprake is van een ziekte of gebrek, dat aanwezig was op het moment van ziekmelding en daarvoor maar dat hij met deze beperkingen wel duurzaam arbeid kan verrichten. Vermoedelijk verwijst de arts naar het feit dat de werknemer ADHD heeft. Dat de werknemer niet volgens de verwachting van de werkgever functioneert, ligt volgens de bedrijfsarts niet aan de beperkingen maar wordt veroorzaakt door een mismatch tussen de persoonskenmerken en competenties van werknemer en de vereisten van de functie anderzijds. Dat heeft ook geleid tot de spanningsklachten. De werkgever stapt naar de kantonrechter met een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Bij de rechter

De werkgever stelt dat de werknemer niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Het bedrijf loopt daardoor een groot risico op verlies van klanten en op schadeclaims. De werknemer geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar hij vindt niet dat er sprake is van disfunctioneren. Zeker niet in die mate dat het een ontbinding rechtvaardigt.

De rechter oordeelt dat de werknemer fouten heeft gemaakt, maar dat er geen sprake is van disfunctioneren, mede omdat er geen verbetertraject is geweest. Maar volgens de rechter is er wel sprake van een mismatch. De werknemer heeft erkend dat hij moeite heeft met bepaalde omstandigheden waaronder hij deze functie moet vervullen. In zijn vorige functie waren die anders.

De rechter ziet geen kans op een verdere vruchtbare samenwerking, omdat de onderlinge verhoudingen inmiddels te zeer zijn beschadigd. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden onder toekenning van een billijke vergoeding van 15.000 euro. In deze vergoeding heeft de rechter rekening gehouden met het feit dat de werkgever de werknemer zelf heeft benaderd voor de functie, hem maar 1 keer heeft aangesproken op zijn functioneren en kort daarna meteen aangestuurd heeft op beëindiging. Vrijwel geen dossieropbouw.

In de praktijk

Er kan simpelweg een mismatch zijn tussen de werknemer en de functie. De proeftijd is bij uitstek het moment om dat uit te vinden. Als later blijkt dat de werknemer toch niet functioneert kan een verbetertraject gestart worden. Maar de rechter kan ook zonder zo’n traject een ontbinding uitspreken op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, blijkt uit deze uitspraak. Is er sprake van zo’n mismatch, dan zal de werkgever over het algemeen rekening moeten houden met een forse vergoeding. Eerder oordeelde een rechter ook dat een mismatch voor rekening van de werkgever kwam.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2019:2585, 20  maart 2019.
Lees een uitgebreid verslag over de zaak in XpertHR >>>

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.

1 reactie

  1. Zelfs zonder dossieropbouw kan de werkgever via de rechter de arbeidsovereenkomst laten ontbinden.
    Waarom roept de rechter de werkgever niet ter verantwoording over het ontbreken van het dossier (zorgvuldigheidsbeginsel)? Dit is toch slecht werkgeverschap?
    Waarom gaat de rechter zo snel mee met de ingebrachte “mismatch” (ontslaggrond) van de werkgever? Een nader onderzoek van deze “mismatch” is, in het belang van de werknemer, toch redelijk?

    Door de mismatch wordt het verzoek van de werknemer, of een andere oplossing ook mogelijk is, simpel van tafel geveegd.
    Kortom niet de onzorgvuldige werkgever maar de benadeelde werknemer moet zijn biezen pakken. Is dit recht spreken?