JurisprudentieWerkgever ontbindt in te laat afgesproken proeftijd. Geldt ontbinding nog?

0

Een werkgever ontslaat een werknemer in de proeftijd. Maar de werknemer meent dat de proeftijd te laat is afgesproken, toen hij al aan het werk was. De rechter oordeelt dat het ontslag in de proeftijd rechtsgeldig is gegeven, maar ook weer is ingetrokken.

Wat eraan voorafging

Een werknemer komt per 1 mei 2019 bij een detacheerder in dienst en werkt bij een casino als Event Security Officer. Eerder deed hij hetzelfde werk, op dezelfde plek via een ander bureau. Op 20 mei laat hij de werknemer weten dat hij op 5 juni een operatie moet ondergaan. Op 29 mei ontvangt hij de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor zeven maanden ingaande 1 mei, met daarin een proeftijd van een maand. Op 30 mei wordt hij in de proeftijd ontslagen. De werknemer stapt naar de rechter om de opzegging te laten vernietigen.

Bij de rechter

De werknemer meent dat er geen rechtsgeldige proeftijd is overeengekomen, omdat hij de schriftelijke arbeidsovereenkomst met het beding pas ruim na de start van zijn werkzaamheden kreeg. Maar de rechter stelt dat een proeftijd ook na het ingaan van de arbeidsovereenkomst kan worden overeengekomen. Maar dan wel voor dezelfde periode als normaal, gerekend vanaf de indiensttredingsdatum. In dit geval kon de proeftijd dus uiterlijk tot en met 31 mei duren. De proeftijd is verder op de juiste manier overeengekomen en daarmee is de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig binnen de proeftijd beëindigd, oordeelt de rechter. Maar de werknemer heeft nog gewerkt op 30 mei en 2 juni en de werkgever heeft op 3 juni nog een ziekmelding van de werknemer geaccepteerd. Daarnaast is er blijkbaar ook nog een betermelding geweest en Whatsapp-correspondentie over inroostering op 9 juli. Omdat de werkgever geen plausibele verklaring hiervoor kan geven, gaat de rechter er vanuit dat de werkgever het eerder gegeven proeftijdontslag weer heeft ingetrokken.

De rechter vernietigt de opzegging en veroordeelt de werkgever tot loondoorbetaling tot 1 december 2019, de datum waarop het tijdelijke contract eindigde.

In de praktijk

Een proeftijd hoeft niet per se meteen overeengekomen te worden, oordeelt deze rechter, maar het is goed om er rekening mee te houden dat andere rechters daar ook anders over oordelen. Eerder oordeelde een rechter ook dat de proeftijd wel later op schrift kan worden gesteld, maar dat dat vanwege de rechtszekerheid wel zo snel mogelijk na de aanvang van de werkzaamheden moet gebeuren.

Een belangrijke les uit deze uitspraak is ook dat een werkgever ervoor moet zorgen dat het ontslag van een werknemer in de organisatie bekend is. Zodat voorkomen kan worden dat een werknemer toch weer aan de slag gaat en dat daarmee zijn contract ongewenst toch doorloopt.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:754,  31 januari 2020
Lees de volledige uitspraak op antwoordbank XpertHR!

  • Antwoordbank XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.