JurisprudentieWerkgever aansprakelijk voor schade na val op ijsbaan?

0

Een docent valt op het ijs tijdens het begeleiden van een activiteit voor studenten. Hij loopt hersenletsel op en stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. De werkgever vindt dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Nadat de kantonrechter de vorderingen van de werknemer heeft toegewezen, is het de beurt aan het hof om deze zaak in hoger beroep te beoordelen.

Wat eraan voorafging

Een mentor en docent bij een ROC gaat mee als begeleider van een schaatsactiviteit voor studenten op een kunstijsbaan. De activiteit is een onderdeel van het curriculum. De docent komt op het ijs ten val en loopt daarbij hersenletsel op. Hij raakt daardoor voor 79% arbeidsongeschikt in het kader van de WIA. De werkgever vindt dat het ROC als werkgever niet aansprakelijk is voor de schade. De werknemer denkt daar anders over en stapt naar de rechter.

Bij de rechter

De werknemer vraagt bij de kantonrechter om een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade die hij lijdt als gevolg van de val op het ijs. De kantonrechter wijst die vordering toe en de werkgever gaat daarop in hoger beroep. In hoger beroep oordeelt het hof, net als de kantonrechter, dat de werkgever inderdaad aansprakelijk is voor de schade.

De algemene regel is dat de werkgever aansprakelijk voor de schade van een werknemer als de werknemer die schade lijdt tijdens zijn werk. De werkgever is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat hij aan de wettelijk zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In dit geval oordeelden de kantonrechter en het hof dat de docent de schade inderdaad heeft geleden tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. De schaatsactiviteit behoorde tot het curriculum. De werknemer heeft zich weliswaar vrijwillig aangemeld maar dat werd ook wel van hem verwacht. Volgens de werkgever was het begeleiden van deze activiteit een gangbaar onderdeel van het takenpakket. De activiteit kon niet doorgaan als er onvoldoende begeleiding was.

Maar de werkgever geeft ook aan dat de werknemer niet de ijsbaan op hoefde te gaan. Een aantal andere begeleiders stond ook aan de kant. Het actief deelnemen aan de schaatsactiviteit was volgens de werkgever een onjuiste taakopvatting van de werknemer. Het hof is het daar niet mee eens: de werkgever heeft de docenten niet geïnstrueerd over de precieze inhoud van de taak.

Zorgplicht

De werkgever is van mening dat schaatsen een alledaagse activiteit is en dat er geen bijzondere zorgplicht was in dit geval. Maar de kantonrechter en het hof oordelen ook daar anders over. Schaatsen is niet te beschouwen als een dagelijkse activiteit en is ook nog eens een activiteit waarbij  regelmatig letsel voorkomt. Het ROC had de verplichting om voor de risico’s te waarschuwen en had veiligheidsmiddelen in de vorm van een helm moeten verstrekken. De vraag of het dragen van een helm in Nederland al dan niet gebruikelijk is, doet aan die verplichting niet aan af, oordeelt het hof.

In de praktijk

Een werkgever heeft een duidelijke, vrij vergaande zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer tijdens het werk. Maar niet altijd is even duidelijk wat nog onder het begrip werk valt. In deze rechtszaak waren de partijen het er over eens dat de schaatsactiviteit een onderdeel was van het werk. Maar regelmatig vinden er ook ongevallen met letsel plaats tijdens bedrijfsuitjes en dan kan er discussie zijn over de vraag of de activiteit wel of niet onder het uitoefenen van de werkzaamheden valt.

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.