JurisprudentieUit de hand gelopen gesprek reden voor ontslag op staande voet?

1

Een gesprek tussen een werkgever en een monteur die al bijna 45 jaar in dienst is, loopt uit de hand. Het bedrijf ontslaat hem op staande voet. De kantonrechter vindt het terecht, maar het hof in hoger beroep oordeelt dat ook P&O een aandeel had in de escalatie.

Wat eraan voorafging

Een monteur is  – met een kleine onderbreking van 10 maanden – al bijna 45 jaar in dienst bij zijn werkgever. In augustus 2018 valt hij door knieklachten uit. In oktober krijgt hij een nieuwe knie. De prognose is dat het herstel 16 tot 24 weken gaat duren. Drie weken na de operatie is er een gesprek met de werkgever over de re-integratie. De monteur mocht op dat moment nog niet werken van zijn specialist, hij was nog niet gezien door de bedrijfsarts en er was nog geen functiemogelijkhedenanalyse gemaakt. De werknemer, die nog op krukken loopt, neemt zijn zoon mee. Het gesprek loopt uit de hand. Er ontstaat onenigheid over het al dan niet moeten re-integreren en de werknemer loopt boos weg. De zoon benadert daarop de P&O-adviseur op een bedreigende manier. De werknemer laat zijn zoon begaan, terwijl hij zelf blijft herhalen dat hij echt niet gaat re-integreren. De werknemer wordt kort daarop geschorst en de dag daarna op staande voet ontslagen. De kantonrechter laat het ontslag in stand. De werknemer gaat in hoger beroep.

Bij het hof

Het hof oordeelt dat er geen dringende reden was voor een ontslag op staande voet. Daarbij speelt een rol dat de werkgever steken heeft laten vallen. Het gesprek vond erg kort na de operatie plaats, vindt het hof, en het was voor de werknemer niet duidelijk dat hij niet meteen hoefde te beginnen met ander werk. De werkgever had het gesprek niet moeten laten escaleren maar moeten beëindigen. De P&O-adviseur had zich, gezien de aard van het bedrijf en het lage functie- en opleidingsniveau van de medewerker, moeten realiseren dat de werknemer waarschijnlijk niet begreep wat zij bedoelde en wat haar intenties waren. Door achter de werknemer en zijn zoon aan te lopen en respect te eisen, had ook zij een aandeel in de escalatie.

De uitlatingen die zijn gedaan zijn wel kwalijk maar geen reden voor ontslag op staande voet, aldus het hof. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen hier een grote rol. De werknemer was 63 jaar en al bijna 45 jaar, met slechts een kleine onderbreking, tot volle tevredenheid van de werkgever in dienst. Daarnaast is ontslag op staande voet de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht, en in dit geval een te zware sanctie, oordeelt het hof. Bij een jongere werknemer, met een ander opleidingsniveau, zou er misschien anders zijn geoordeeld, zegt het hof. Maar in dit geval had de werkgever eerst een waarschuwing had moeten geven.

De werknemer krijgt transitievergoeding en een billijke vergoeding mee, een totaalbedrag van 175.000 euro, berekend volgens de methode uit het New Hairstyle-arrest. Het bedrag van de transitievergoeding wordt wel in mindering gebracht op de billijke vergoeding. De werknemer zou de transitievergoeding namelijk ook niet hebben gekregen als hij tot zijn pensioen bij de werkgever had kunnen blijven.

In de praktijk

Zorgvuldigheid blijft belangrijk bij het geven van ontslag op staande voet. Deze sanctie moet, zeker bij arbeidsongeschikte, oudere werknemers met een langdurig en smetteloos dienstverband, niet licht worden toegepast. De sanctie van een loonstop komt vrijwel altijd eerst. De wet geeft ook die mogelijkheid in het geval een medewerker niet meewerkt aan de re-integratie. Wat de werkgever hier ook niet hielp was het feit dat hij het voorval in de ontslagbrief steviger had aangezet, waardoor het niet geheel met de waarheid strookte.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:4183,  14 november 2019
Lees het uitgebreide stuk op op XpertHR. 

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR, de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.

1 reactie

  1. Norman Dragt op

    Wow, dat er nog steeds werkgevers zijn die denken dat één woordenwisseling in 45 jaar een reden tot ontslag op staande voet is. En dan ook nog eens de werknemer verantwoordelijk stellen voor het gedrag van de persoon die hem naar het gesprek heeft gereden.
    En dat er een kantonrechter is die vindt dat 45 jaar je netjes gedragen niet opweegt tegen één keer uit je vel springen in woorden. Als je deze gedachtengang van deze kantonrechter overal in Nederland zou toepassen op iedere woordenwisseling, dan zouden er meer Nederlanders achter de tralies zitten dan vrij rondlopen. Wat zeg ik, dan zouden we beter alle Nederlanders die nooit hun stem verheffen kunnen opsluiten, want dat is goedkoper.
    Ik vraag me ook af hoe de P&O-adviseur had gereageerd naar haar zoon toe, als hij niet voor haar was opgekomen in een gesprek met haar werkgever die haar iets onbehoorlijks had voorgesteld.