JurisprudentieTerechte loonstop voor werknemer die claimt ziek te zijn?

0

Een werkgever zet het loon van een werknemer stop. Er is verschil van mening over de ziekte en de werknemer weigert om in gesprek te gaan en werkhervatting gehoor te geven. Heeft de werkgever de loonstop terecht opgelegd?

Wat eraan voorafging

Een horecamedewerker doet voor haar werkgever cateringwerk bij derden. In haar contract staat dat de werkzaamheden in overleg worden verricht en dat de werkgever het recht heeft de werknemer over te plaatsen naar een andere afdeling. Als er in juli 2016 een incident plaatsvindt op de werklocatie, laat de werkgever weten dat bij herhaling een officiële waarschuwing zal volgen. En dat gebeurt op 5 augustus. De werkgever bespreekt het incident met de medewerker en besluit haar over te plaatsen naar een andere locatie. Daar gaat ze dan in teamverband werken en wordt ze bijgeschoold. Zij is het hier niet mee eens en verzoekt via haar advocaat om toelating tot haar eigen werkplek. Ze deelt ook mee dat ze zich de volgende dag zal ziek melden.

Alles weigeren
Op de eerste uitnodiging van de bedrijfsarts verschijnt de werknemer niet. Op de volgende afspraak concludeert de bedrijfsarts dat zij niet ziek is op medische gronden, maar dat er is sprake van een arbeidsconflict. Hij adviseert een korte time-out om daarna samen met de werkgever te zoeken naar werkbare oplossingen. De werkgever nodigt de werknemer een week later uit voor een gesprek, waarna ze de dag erna dan weer rustig aan het werk zou kunnen gaan. Maar de medewerkster weigert en wilt alleen communiceren via haar advocaat. Ze wordt tot vier keer toe uitgenodigd maar blijft weigeren om te komen zolang ze niet de toezegging krijgt dat ze terug mag naar haar oude werkplek.

Omdat de werknemer blijft weigeren te komen en aan het werk te gaan op haar nieuwe werkplek, stopt de werkgever de loonbetaling. De zaak sleept zich voort: de medewerker vraagt in november een deskundigenoordeel aan waarop blijkbaar pas in maart 2017 een antwoord komt. Namelijk dat zij geschikt was om haar eigen werkzaamheden te verrichten. De werknemer heeft inmiddels per 1 maart ontslag genomen en vordert bij de kantonrechter doorbetaling van haar loon van 1 augustus 2016 tot 1 maart 2017. Die vordering wordt afgewezen en de werknemer gaat in hoger beroepsgroep

Bij het hof

Het hof oordeelt dat de werkgever de loonbetaling terecht heeft gestaakt. Het niet verrichten van de bedongen arbeid is voor rekening van de werknemer. Die heeft ten onrechte geen gehoor gegeven aan de uitnodigingen voor de gesprekken en de oproepen om haar werk te hervatten. De overplaatsing was niet onterecht: de arbeidsovereenkomst gaf de werkgever het recht om de medewerker over te plaatsen. Daarnaast is zij door de bedrijfsarts geschikt verklaard om haar werk te doen, wat bevestigd is in het deskundigenoordeel van het UWV. Ook het hof wijst de vorderingen van de werknemer af.

In de praktijk

De loonbetaling staken van een werknemer die zegt ziek te zijn, kan soms terecht zijn. Voor de werkgever is het belangrijk om de voorafgaande stappen zorgvuldig te nemen en ervoor te zorgen dat de bedrijfsarts een oordeel over de zaak heeft gegeven. Ook moet duidelijk zijn dat de medewerker niet medisch ziek is.

Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2018:3368, 10 april 2018
Samenvatting op XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.