JurisprudentieOnvoldoende re-integratie inspanning reden voor billijke vergoeding?

0

Een werkgever heeft zich volgens UWV eerst wel, dan weer niet voldoende ingespannen voor de re-integratie van een zieke medewerkster. Het hof mag over de zaak oordelen en oordeelt dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan. Is dit reden voor het toekennen van een billijke vergoeding?

Wat eraan voorafging

Een medewerkster in de zorg valt in 2014 uit wegens psychische klachten. De ziekteperiode heeft een slechte start: de werkneemster meldt zich niet persoonlijk ziek en de werkgever reageert met de dreiging van een officiële waarschuwing bij herhaling. De werkneemster neemt een week vrij en vanaf 7 oktober is ze dan officieel ziek. Er volgt een periode van volledige rust, zonder contact met de werkgever. Als in januari 2015 de werkneemster aangeeft nog niet in staat te zijn een gesprek te voeren, dreigt de werkgever met loonopschorting.

In maart start de re-integratie volgens een rustig opbouwschema. In juni wil de werkgever een wijziging in het schema doorvoeren waarop een terugval volgt. Een arbeidsdeskundige beoordeelt de werkneemster ongeschikt voor haar eigen werk, maar wel geschikt voor ander werk binnen de organisatie. De werkneemster is het daar niet mee eens en vraagt een deskundigenoordeel aan. UWV oordeelt eerst dat de werkgever het wel goed heeft gedaan en komt later terug op dat oordeel.

De arbeidsrelatie bemoeilijkt de re-integratie waardoor kansen worden gemist. Aanpak daarvan heeft prioriteit door bijvoorbeeld mediation, adviseert UWV. Uiteindelijk volgt er een tweede spoor traject. In oktober 2016 laat UWV weten dat de werkgever heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen en dat er nu, na einde van de wachttijd, geen loon verschuldigd is. De werkneemster tekent bezwaar aan tegen deze beslissing. Er volgt ontslag met toestemming van UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid in juli 2017. In juni beslist UWV op het bezwaar: de werkgever heeft toch niet voldoende inspanningen geleverd. Er zou eigenlijk een loonsanctie moeten plaatsvinden maar dat kan niet meer omdat er geen loonbetalingsverplichting meer is.

Bij de rechter

De werkneemster stapt naar de rechter om om een billijke vergoeding te vragen, wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De kantonrechter wijst dat verzoek af, net als het hof, dat als volgt oordeelt:

Druk uitoefenen

Het hof oordeelt allereerst dat de werkgever iets minder druk had kunnen uitoefenen in de eerste periode van de ziekte. De werkneemster had psychische klachten waardoor ze zich niet persoonlijk ziek kon melden. De bedrijfsarts vond een periode van zes weken rust zonder contact met de werkgever nodig. In deze situatie dreigen met een waarschuwing en later met loonopschorting was in strijd met goed werkgeverschap.

Arbeidsconflict stond re-integratie in de weg
De relatie met de leidinggevende stond al voor de ziekmelding onder druk en dat wreekte zich later in de ziekteperiode. De werkneemster verwijt hem weinig betrokkenheid bij het re-integratieproces. Dat is niet te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen, oordeelt het hof. Die verstoorde arbeidsrelatie tussen werkneemster en de leidinggevende stond de re-integratie in de weg, niet de medische situatie. De werkgever had dat conflict eerst moeten aanpakken, zodat daarna re-integratie op de eigen afdeling mogelijk zou zijn. Uiteindelijk heeft er wel mediation plaatsgevonden. Deze handelswijze van de werkgever leidt ook niet tot de conclusie dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Werkgever moet altijd meewerken aan terugkeer in eigen functie
Terugkeer in de eigen functie staat bij een re-integratieproces voorop, stelt het hof, en de werkgever moet daaraan meewerken als dit tot de mogelijkheden behoort. Het enkele feit dat de werkneemster op dat moment nog niet geschikt was om haar functie in volle omvang uit te oefenen, is geen reden om dat niet te doen. De belastbaarheid moet immers te worden opgebouwd, aldus het hof. Het oordeel van de arbeidsdeskundige maakt dit niet anders.

In de praktijk

De werkgever had hier een aantal zaken beter kunnen doen. Maar voor de toekenning van een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen is heel wat meer nodig.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:3054, juli 2018
Samenvatting op XpertHR
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.