JurisprudentieNiet meewerken aan mediation reden voor loonstop?

0

Een werknemer met psychische klachten na een bedrijfsongeval werkt niet mee aan de mediation. De werkgever zet het loon stop. Bij het hof ligt de vraag voor of de werkgever dit mocht doen.

Wat eraan voorafging

Een productiemedewerker zit na een arbeidsongeval op 9 april 2018 ziek thuis met voornamelijk psychische klachten door het ongeval. In augustus 2018 rapporteert de bedrijfsarts dat boosheid, wensen en eisen van de werknemer in de weg staan aan zijn herstel. Hij adviseert gesprekken tussen de werkgever en werknemer. De werkgever nodigt de werknemer uit voor een gesprek op 28 september om belemmeringen en mogelijkheden voor de re-integratie te bespreken. De werknemer laat weten dat hij niet komt. De werkgever kondigt aan dat de loonbetaling wordt opgeschort als hij niet verschijnt. Ook op latere uitnodigingen voor gesprekken begin en half oktober reageert de werknemer afwijzend. De werkgever kondigt opnieuw loonsancties aan.

Uiteindelijk vindt er op 26 oktober een gesprek plaats. De werkgever stelt daarna mediation voor. Maar de werknemer vindt mediation niet nodig. Een geplande afspraak met een mediator in november zegt hij af. Op 6 december adviseert ook de bedrijfsarts mediation. De werknemer verschijnt weer niet op een geplande afspraak en de werkgever staakt nu echt de loonbetaling.

Half januari adviseert de bedrijfsarts nogmaals mediation als het aangewezen pad naar re-integratie. De werknemer laat hij op 16 januari weten dat hij toch meewerkt. Maar mediation leidt niet tot een oplossing en de werkgever vraagt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer vraagt om salarisbetaling vanaf 3 december.

Bij de rechter

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af en het verzoek tot salarisbetaling toe. In hoger oordeelt het hof dat de loonstop in december terecht was. De werknemer heeft zonder goede reden niet meewerkt aan het opstarten van mediation, ondanks de pogingen van de werkgever en de waarschuwingen voor een loonmaatregel.

Meewerken aan mediation kon ook in de periode voor het officiële advies van de bedrijfsarts van 6 december van de werknemer worden gevergd. Het aanbod voor mediation van de werkgever in november kwam voort uit het gesprek dat de bedrijfsarts had geadviseerd en was bedoeld om belemmeringen voor de re-integratie weg te nemen. Volgens het oordeel van de bedrijfsarts was er ook geen medische beperking bij de werknemer. Ook  is voldaan aan de overige voorwaarden waaronder van een zieke medewerker medewerking aan mediation kan worden verwacht:

  1. mediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route,
  2. aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen,
  3. van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd.

Over de periode na 16 januari 2019 moet de werkgever het loon alsnog betalen, omdat de werknemer toen bereid was mee te werken aan mediation.

In de praktijk

Loonopschorting en loonstopzetting zijn twee verschillende sancties. Een werknemer kan bijvoorbeeld zijn recht op loon verliezen als hij zonder goede reden niet meewerkt aan zijn re-integratie. De werkgever kan de loonbetaling ook opschorten als de werknemer controlevoorschriften in het kader van de re-integratie schendt. Bijvoorbeeld als hij niet verschijnt op afspraken bij de bedrijfsarts. Het loon moet dan later alsnog uitbetaald worden.

Uitspraak: ECLI:NL: GHSHE:2020:372, 6 februari 2020

  • Antwoordbank XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.