JurisprudentieNiet houden aan werkvoorschriften reden voor ontbinding?

0

Een werkgever wil van een werknemer af die onder andere kledingvoorschriften en veiligheidsvoorschriften aan haar laars lapt. Ontbindt de rechter op grond van verwijtbaar gedrag, of op grond van een verstoorde arbeidsverhouding?

Wat eraan voorafging

Een flight supervisor werkt op Schiphol voor een cateraar die vliegtuigmaaltijden verzorgt. Ze moet ervoor zorgen dat de maaltijden op tijd aan boord zijn. De werkzaamheden zijn streng gereguleerd. Zo zijn er voorschriften over kleding, hygiëne, procedures en samenwerking. Ook het werken op Schiphol brengt veel regels met zich mee.

Vanaf 2018 krijgt de werknemer van haar leidinggevende regelmatig kritiek op de houding, haar manier van samenwerken en op het niet werken volgens de voorschriften. De werkneemster krijgt twee keer een mondelinge waarschuwing en een keer een schriftelijke waarschuwing. Ze wordt ook geschorst. Ze staat niet echt open voor de kritiek, en geeft aan dat ze dingen graag op haar eigen manier doet. Voor de werkgever is de maat vol als ze in juli 2019 een opdracht van een leidinggevende niet uitvoert, niet de voorgeschreven stropdas draagt en haar dienstauto parkeert op een verboden plek. De werkgever verzoekt bij de rechtbank primair om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar gedrag van de werkneemster en subsidiair vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.

Bij de rechter

De rechter oordeelt dat er geen reden is om te ontbinden op grond van verwijtbaar gedrag. Er is wel sprake van verwijtbaar handelen en nalaten, maar niet in die mate dat het een ontbinding rechtvaardigt. De rechter ziet wel aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkneemster heeft diverse regels, die volstrekt helder en kenbaar waren, overtreden. De rechter overweegt dat Schiphol een plaats is waar hiërarchie, instructies en procedures zeer belangrijk zijn. Ook tussen de werkgever, de werknemers en de verschillende afdelingen zijn hiërarchie, instructies en procedures van essentieel belang voor een goede en veilige bedrijfsvoering. De rechter beoordeelt het gedrag en de houding van  de werkneemster tegen deze achtergrond.

Terecht ontbinden
De rechter overweegt dat de werkneemster doordat ze telkens in discussie gaat de verhouding tussen haar en haar leidinggevenden op scherp zet. Daardoor moeten leidinggevenden zich steeds met haar en haar gedrag bezighouden. Dat is niet werkbaar in de geschetste omgeving waar onder grote tijdsdruk moet worden gepresteerd. De werkneemster is meermaals op haar gedrag aangesproken, heeft diverse waarschuwingen gekregen, is geschorst geweest en heeft handvatten ter verbetering aangereikt gekregen van de werkgever. Nu ze daar afwijzend op gereageerd heeft en zich ook niet heeft ingespannen voor verbetering, is het vertrouwen van de werkgever gaandeweg afgenomen. Op 2 juli 2019 is daarin het ‘point of no return’ bereikt en is het draagvlak voor een verdere samenwerking volledig verdwenen. Vanaf dat moment is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding die en ontbinding rechtvaardigt.

In de praktijk

Werkgevers hebben een instructierecht. Zo mogen ze bijvoorbeeld kledingvoorschriften en veiligheidsvoorschriften geven. Handelen strijd met die instructies kan een reden voor ontslag zijn, maar daar is wel een goed onderbouwde casus voor nodig. In dit geval vond de rechter de bewezen overtredingen geen reden voor ontbinding. De manier waarop de werkneemster echter met de kritiek op haar functioneren omging en de impact van haar houding op de bedrijfsvoering, veroorzaakte een verstoorde arbeidsverhouding en daarmee  was er toch een reden voor ontbinding.

Uitspraak: Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2019:8913, 29 oktober 2019
Lees de uitgebreide versie op XpertHR!

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR, de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.