Jurisprudentie‘Moeilijk’ gesprek tijdens bevallingsverlof reden voor billijke vergoeding?

0

Een werkgever vraagt of een werkneemster tijdens haar bevallingsverlof wil langskomen voor een afspraak over haar terugkeer. Het gesprek gaat uiteindelijk over ‘geen vertrouwen hebben’ en ‘kijken naar een goede en nette oplossing’. De arbeidsrelatie raakt verstoord. Vindt de rechter de handelswijze van de werkgever reden voor toekenning van een billijke vergoeding?

Wat eraan voorafging

Een teamleidster krijgt tijdens haar bevallingsverlof een app’je van haar leidinggevende. Die wil graag een afspraak over haar terugkeer. Er wordt een afspraak gemaakt voor 11 december. Aan het begin van dat gesprek meldt de leidinggevende dat het geen leuk gesprek gaat worden. Er vallen termen als ‘geen vertrouwen hebben’ en ‘een nette en goede oplossing’ zoeken. De aanleiding voor het gesprek blijkt een hei-sessie, waarin het managementteam heeft geconcludeerd dat terugkeer van de teamleider geen verstandige keuze zou zijn. De werkneemster heeft overigens tot aan haar verlof altijd goede beoordelingen gehad.

De werkneemster gaat hierna niet zoals gepland begin januari 2018 weer aan het werk, maar meldt zich ziek. Er vinden gesprekken plaats die niet tot een oplossing leiden. De werkgever dient daarom begin maart een ontbindingsverzoek in wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De werkneemster dient een tegenverzoek in. Ze vraagt ook om ontbinding en vraagt daarbij een billijke vergoeding van ruim 78.000 euro.

Bij de rechter

De rechter wijst het verzoek tot ontbinding toe. Geen van beide partijen heeft blijkbaar nog vertrouwen in de voortzetting van de arbeidsrelatie en er is geen zicht op een succesvolle herplaatsing.

De rechter oordeelt dat de werkgever zodanig ernstig verwijtbaar heeft gehandeld dat de gevolgen aan hem zijn toe te rekenen. De werkgever had het eerder genoemde gesprek niet op dat moment mogen voeren, oordeelt de rechter, omdat de werkneemster net was bevallen en in een fysiek en psychisch kwetsbare positie verkeerde. Er was ook geen noodzaak voor het gesprek op 11 december; dat had kunnen wachten tot na afloop van het bevallingsverlof (1 januari 2018).

Hoogte van de billijke vergoeding

De werkneemster krijgt een billijke vergoeding mee maar die is wel een stuk lager dan ze heeft gevraagd. Ze heeft aangevoerd dat het haar door haar gezondheidsklachten een jaar zal kosten om een nieuwe baan als manager te vinden. Maar die aanname heeft ze niet onderbouwd, en ze heeft ook geen informatie gegeven over haar inkomensverlies na het ontslag en een eventuele recht op een WW-uitkering. De rechter gaat ervan uit dat ze een tijdelijke inkomensdaling zal hebben, maar vindt haar positie op de arbeidsmarkt niet zo heel kwetsbaar gezien haar leeftijd en jarenlange ervaring. De rechter laat ook de mogelijke einddatum van de arbeidsrelatie meewegen: die zou niet tot in lengte van dagen geduurd hebben, gezien de uitkomst van de hei-sessie. De rechter kent de werkneemster een billijke vergoeding toe van 25.000 euro.

In de praktijk

Het wordt de werkgever hier zwaar aangerekend dat hij een moeilijk gesprek heeft gevoerd met een werkneemster die met bevallingsverlof was. De werkneemster verkeerde volgens de rechter ‘in een een kwetsbare positie, zowel fysiek als mentaal’. Als de werkgever met dat gesprek had gewacht tot na het verlof, dan had er een ‘netter’ en wellicht prettiger beëindigingstraject kunnen plaatsvinden, met wellicht een betere financiële uitkomst voor de werkgever.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2018:3432, 26 april 2018
Lees meer op XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.