JurisprudentieMag werkgever werknemer onwillig overplaatsen naar ander team?

0

Een werkgever wil een werkneemster overplaatsen naar een andere locatie, maar de werknemer wil dat niet. De werkgever zet door, in belang van het team. De werkneemster spant een kort geding aan. Wat oordeelt de rechter?

Wat eraan voorafging

Een psychologe werkt sinds 2008 bij een psychologisch dienstverlener in een team van 11, met 4 ‘oudgedienden’ en 1 ‘jongere garde’. Het team is ontstaan na samenvoeging van twee vestigingen. De samenwerking tussen de oudere en de jongere teamleden verloopt stroef. De werkgever schakelt een teamcoach in, maar dat biedt geen soelaas. Na individuele gesprekken met de teamleden in juni 2019 besluit de directie dat er een personele ingreep nodig is. Het groepsbelang gaat hier boven het individuele belang. Er is een ‘bondje’ tussen 2 medewerkers wat lastig te doorbreken is, daarom wil de werkgever een van hen overplaatsen.

De keuze valt op de werkneemster omdat andere vestigingen dan kunnen profiteren van haar senioriteit en werkervaring. Ze mag kiezen tussen een overplaatsing of een detachering. Maar ze geeft herhaaldelijk aan dat ze geen van beiden wil. In verdere gesprekken en communicatie komen ze er ook niet uit. De werkgever hakt de knoop door en bericht de werkneemster dat per 2 september haar standplaats is gewijzigd. Ze mag daarbij nog steeds kiezen uit 3 vestigingen, ze kan haar patiënten blijven behandelen en haar extra reistijd en -kosten worden nog een half jaar gecompenseerd. De werkneemster meldt zich per 2 september ziek.

Bij de rechter

Op 17 september spant de werkneemster een kort geding aan. Ze eist dat ze haar werk op haar eigen locatie mag hervatten. Het besluit tot overplaatsing voldoet volgens haar niet aan de eisen van doelmatigheid, legitimatie en proportionaliteit. De povere samenwerking in het team ligt niet aan haar; de leidinggevende heeft te weinig gedaan om de sfeer te verbeteren. De werkgever heeft ook geen rekening gehouden met haar belangen, zoals een prettige werkplek op fietsafstand van haar huis.

Mag de werkgever de standplaats eenzijdig wijzigen?
De werkgever heeft hier op basis van het eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst en de geldende cao het recht om, als de omstandigheden daartoe nopen, de standplaats te wijzigen. De cao stelt als voorwaarde dat vooraf overlegd is met de werkneemster. Instemming is niet vereist. En dat overleg heeft plaatsgevonden. De werkgever had een zwaarwegend belang, oordeelt de rechter en de keuze voor de werkneemster leidt niet tot onaanvaardbare gevolgen voor haar.

Mag de werkgever een teamlid overplaatsen?
De werkgever heeft een bepaalde vrijheid bij beslissingen die hij neemt in het belang van het bedrijf, ook als daarbij persoonlijke belangen worden geraakt. Zo kan de werkgever beslissen dat de teamdynamiek het beste kan worden doorbroken door een teamlid over te plaatsen en kan hij bepalen wie dat lot treft, aldus de rechter. De rechter wijst de vorderingen van de werkneemster af. Het besluit van de werkgever om een van de oudgedienden uit het team te halen is een weloverwogen en verdedigbaar besluit.

In de praktijk

Deze uitspraak maakt duidelijk dat een werkgever binnen het arbeidsrecht de ruimte heeft om een teamlid over te plaatsen als daar een goede reden voor is. Vooropgesteld dat de regels gevolgd worden en de procedure zorgvuldig is. In dit geval was er overlegd, waren er keuzes voor de werkneemster en de gevolgen van de verandering voor de werkneemster niet onaanvaardbaar groot.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS: 2019:8207, 8 november 2019

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR, de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.